Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nihad BunarProfessor

Om mig

Professor

vid Specialpedagogiska institutionen

Mitt främsta forskningsområde rör sig i gränslandet mellan migration, utbildning och urban utveckling. För närvarande arbetar jag med två forskningsprojekt:

 • 2017–2023: Projektledare för forskningsprojektet ”Barn- och ungdomars uppväxtvillkor”.  Projektet finansieras genom anslag från Gålöstiftelsen.
 • 2018–2021: Deltagande i forskningsprojektet ”Nyanlända elever i gymnasieskolan”, lett av Päivi Juvonen från Linnéuniversitetet i Växjö. Projektet finansieras genom anslag från Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén.

Arbetade som professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet mellan 2011 och 2019. Bland annat som studierektor för institutionens två forskarutbildningsämnen (2011–2014) och ställföreträdande prefekt (2014–2017).

Utsågs i april 2018 av Regeringen genom Utbildningsdepartementet till särskild utredare (Dir. 2018:38) för att kartlägga behovet av åtgärder när det gäller undervisningen i modersmål och studiehandledningen på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. Betänkande ”För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning” (SOU 2019:18) överlämnades den 3 maj 2019. 

Arbetade på deltid som lektor vid Polishögskolan i Stockholm mellan 2003–2016. 

2008 vistades som Research Fellow vid Northeastern University, Boston, USA.

Några av mina senaste publikationer:

 • Jahanmahan, F. och Bunar, N. (2018). Ensamkommande barn på flykt – berättelser om flyktingskap, resiliens och sårbarhet. Socialvetenskaplig tidskrift. 2018:1, 47–65.
 • Bunar, N. (2018) (Ed.). Hope for newcomers in Europe. Brussels: Education International Research.
 • Bunar, N. och Ambrose, A. (2018). Urban polarisering och marknadens förlorare. In M. Dahlstedt & A. Fejes (Eds.), Skolan, marknaden och framtiden. Lund. Studentlitteratur.
 • Bunar, N. (2018). Levda och symboliska gränser i migrationens tidevarv – Vad bör kulturarbetare veta och göra för att befrämja inkluderingen av nyanlända barn. In M. Wester & M. Öhrn (Eds.), Barnkulturens gränsland. Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. 
 • Bunar, N. (2018). Likvärdighet – samhällets löfte till ungdomar. In T. Johansson & E. Sorbring (red.), Barn- och ungdomsvetenskap – grundläggande perspektiv. Stockholm: Liber.
 • Crul, M., Frans L., Özge B., Bunar, N., Keskiner, E., Kokkali, I., Schneider, J. & Shuayb, M. (2018). How school system differences affect the incorporation of refugee children in education in Europe, the Middle East and Turkey. Comparative Migration Studies. 7(10). doi.org/10.1186/s40878-018-0110-6
 • Bunar, N. (2019). Promoting Effective Integration of Migrants and Refugees in Education: Experiences from Spain, Serbia and Belgium. Brussels: Education International Research.
 • Bunar, N. (2019). Education of Refugee and Asylum-Seeking Children. Oxford Research Encyclopedia of Education. DOI:10.1093/acrefore/9780190264093.013.118
 • Bunar, N. (2020). Att stödja nyanlända elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada inom kommunal vuxenutbildning – ramar, förutsättningar och rutiner för huvudmän, rektorer och lärare. Stockholm: Skolverket (opublicerad rapport).
 • Dávila, L.T. and Bunar, N. (2020). Cross-District Analysis of the Roles of Multilingual Classroom Assistants in Sweden. European Journal of Applied Linguistics 8 (1): 1–20. doi.org/10.1515/eujal-2019-0012
 • Tajic, D. and Bunar, N. (2020). Do both ´get it right´? Inclusion of newly arrived migrant students in Swedish primary schools. International Journal of Inclusive Education. https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1841838
 • Bunar, N., Hagström, M. och Rojas, C. (2021). Barn och ungdomar i stadens olikheter. Stockholm: Natur och Kultur (utkommer i mars 2021).

Forskningsprojekt