Profiles

Nils Holm

Nils Holm

Professor emeritus i marin geokemi

View page in English
Arbetar vid Institutionen för geologiska vetenskaper
E-post nils.holm@geo.su.se
Besöksadress Geohuset, Svante Arrheniusväg 8 C
Rum R 334
Postadress Institutionen för geologiska vetenskaper 106 91 Stockholm

Senast uppdaterad: 29 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa