Profiles

Magnus Petersson

Magnus Petersson

Prefekt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Telefon 08-16 31 62
E-post magnus.petersson@ekohist.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 A, plan 9
Postadress Ekonomisk-historiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är lektor i internationella relationer och prefekt för Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet. Innan dess arbetade jag på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2020-2021 som analytiker, professor vid Institutt for forsvarsstudier i Oslo (2008-2020), som doktorand, lärare, forskare, och så småningom studierektor och utvecklings- och forskningschef (1998-2008) vid Försvarshögskolan i Stockholm. Jag försvarade min doktorsavhandling om svensk-norska säkerhetsrelationer 1949-1969 vid Stockholms universitet, Historiska institutionen, år 2003, och är sedan 2011 docent i historia vid SU. Mina forskningsintressen är svensk. nordisk, europeisk och transatlantisk säkerhets- och försvarspolitik. 

Undervisning

Jag har omfattande undervisningserfarenhet - mer än 10 000 klocktimmar - på alla nivåer från universitet och högskolor i Norden, Europa och USA. Förutom enstaka gästföreläsningar har jag framför allt undervisat om säkerhets- och försvarspolitik på Försvarshögskolan (grundnivå) i Stockholm, Stockholms universitet (handledning på grund-, avancerad och forskarnivå), Forsvarets Høgskole och Universitetet i Oslo (avancerad nivå och forskarnivå), samt George Washington University i Washington DC (avancerad nivå).

Forskning

Min forskning är inriktad på internationella relationer, särskilt nordisk, europeisk och transatlantisk säkerhet och försvar. Några av mina senaste publikationer är:

"Small State Survival Strategies and the Arms Trade" i Andrew Tan (red), Research Handbook on the Arms Trade, 2020 (https://www.e-elgar.com/shop/gbp/catalog/product/view/_ignore_category/1/id/16862/s/research-handbook-on-the-arms-trade-9781789900989/).

"The Strategic Importance of the Transatlantic Link" i Rob Johnson och Janne Haaland Matlaray (red), Military Strategy in the 21st Century, 2020 (https://www.hurstpublishers.com/book/military-strategy/).

"Small States and Autonomous Systems – The Scandinavian Case" i Journal of Strategic Studies, 2020 (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402390.2020.1856091?journalCode=fjss20).

"Exploring the role of dependence in influencing small state’s alliance contributions: A reputation mechanism argument and assessment" i European Security, 2019 (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09662839.2019.1589455).

"Sweden and the Issue of NATO Membership: Exploring a Public Opinion Paradox" i Defence Studies, 2019 (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14702436.2019.1568192?journalCode=fdef20).

"Weak party escalaton: An underestimated strategy for small states" i Journal of Strategic Studies, 2019 (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402390.2018.1559154?journalCode=fjss20).

"Sweden, Finland, and the Defence of the Nordic-Baltic Region – Ways of British Leadership" i Rob Johnson och Janne Haaland Matlary (red), The United Kingdom's Defence After Brexit, 2019 (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-97169-8).

NATO and the Crisis in the International Order, 2019 (https://www.routledge.com/NATO-and-the-Crisis-in-the-International-Order-The-Atlantic-Alliance-and/Petersson/p/book/9780815360384).

The US NATO Debate, 2015 (https://www.bloomsbury.com/us/the-us-nato-debate-9781628924527/).

Senast uppdaterad: 9 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa