Stockholms universitet

Olof Petter Nils Axel NebrinDoktorand

Om mig

Hur bildades de första stjärnorna och galaxerna? Vad är egentligen den mystiska mörka materian och mörka energin? Hur började Universum, och hur kommer allt att sluta? Dessa är några av frågorna som fältet kosmologi behandlar, vilket är ämnet jag forskar i som doktorand vid institutionen för astronomi. Mitt huvudfokus är att utveckla en fysiskt omfattande modell av bildandet av de första stjärnorna och galaxerna i små halos av mörk materia. Med hjälp av denna modell, kallad Anaxagoras, kan vi härleda förutsägelser att jämföra med observationer, och därmed testa vår förståelse av Universums tidiga historia, samt vår förståelse av mörk materia. Även om mitt huvudfokus är de första stjärnorna och galaxerna så har jag ganska breda forskningsintressen som täcker flera av frågorna nämnda i början. 

Publicerad forskning:

  1. O. Nebrin, S. K. Giri, G. Mellema (2023) Starbursts in low-mass haloes at Cosmic Dawn. I. The critical halo mass for star formation, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 524, Issue 2, pp. 2290-2311 
  2. O. Nebrin (2023) Case A or Case B? The Effective Recombination Coefficient in Gas Clouds of Arbitrary Optical Thickness, Research Notes of the AAS, vol. 7, Issue 5, id. 90.
  3. O. Nebrin, R. Ghara, G. Mellema (2019) Fuzzy dark matter at cosmic dawn: new 21-cm constraints,  

    Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Issue 04, article id. 051 (2019)

Forskningsprojekt