Profiles

Paul Andrews

Paul Andrews

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 14
E-post paul.andrews@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum P 424
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Paul Andrews är professor i matematikdidaktik. Han började sin karriär som matematiklärare i Telford, England. Efter 13 år som skollärare blev han en lärarutbildare vid Manchester Metropolitan University. Där han genomförde en PhD på de faktorer som påverkar gymnasielärares användning av datorer i matematikundervisningen. År 1999 flyttade han till University of Cambridge. Där erhöll han ett EU-bidrag på €300.000 för att utreda, med kollegor i olika länder, hur matematiken undervisas i England, Finland, Flanders, Ungern och Spanien. År 2013 flyttade han till Stockholm som professor. År 2015 erhöll Paul mer än 9 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka utvecklingen av grundläggande taluppfattning i årskurs ett barn i England och Sverige. I  ingår också MND's Judy Sayers, en heltid doktorand och en heltid post-doktor. 2012 var han Mathematical Associations hundrade President, en ära som gör honom särskilt stolt.

Undervisning

Paul är handledare till ett flertal forskar- och masterstudenter. Hans undervisning fokuserar vanligtvis på forskarutbildningskurser. Dessa inkluderar en kurs i grundläggande kvantitativ analys, kurser i akademiskt skrivande, en kurs i jämförande forskning i matematik och naturvetenskaplig utbildning och slutligen en kurs i utveckling och analys av utbildningsundersökningar. Han undervisar på flera masterkurser och ger enstaka föreläsningar och matematikworkshops till lärarutbildningsstudenter. Han älskar att undervisa matematisk problemlösning.

Forskning

Paul har ett brett utbud av forskningsintressen . Han är särskilt intresserad av att utröna hur effektivt matematik kan undervisas till elever i alla åldrar, och pågående projekt inkluderar fokus på problemlösning, linjära ekvationer och grundläggande taluppfattning. Han fortsätter att vara intresserad av hur matematikundervisning ser ut i olika länder. Han undersöker, med kollegor i olika länder, gymnasieelevers föreställningar om betydelsen av skolmatematik. Under ett antal år har han varit bekymrad över OECDs PISA-projekt och den oproportionerligt stora och till stor del obefogade påverkan det har på länders unika pedagogiska ambitioner.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Paul Andrews. Mathematical Cultures, 9-23

    In this chapter, I show how culture underpins all aspects of school mathematics, whether it be the curriculum specified by the system, the development of the textbooks that teachers may or may not be compelled to use, the ways teachers teach, the classroom interactions privileged by the system or the beliefs, attitudes and aspirations of teachers, students and parents. To do this, however, I will describe the nature of culture and its educational manifestation.

  • 2015. Paul Andrews, Judy Sayers. Early Childhood Education Journal 43 (4), 257-267

    It is known that an appropriately developedfoundational number sense (FONS), or the ability tooperate flexibly with number and quantity, is a powerfulpredictor of young children’s later mathematical achievement.However, until now not only has FONS been definitionallyelusive but instruments for identifyingopportunities for children to acquire its various componentshave been missing from the classroom observationtools available. In this paper, drawing on a constant comparisonanalysis of appropriate literature, we outline thedevelopment of an eight dimensional FONS framework.We then show, by applying this framework to three culturallydiverse European grade one lessons, one English,one Hungarian and one Swedish, that it is both straightforwardlyoperationalised and amenable to cross culturalanalyses of classroom practice. Some implications arediscussed.

  • 2016. Paul Andrews. International Journal of Social Research Methodology 20 (5), 455-467

    This paper discusses the ‘telling case’ (Mitchell, 1984) and the manner and extent of its use in social research. The ‘telling case’, proposed by Mitchell as a counter to prevailing expectations of typicality, is an ethnographic case study, derived from analytic induction and focused on the exposure of new theoretical insights. By means of an evaluation of the available literature this paper summarises Mitchell’s construal of the ‘telling case’ before examining how it has been exploited by others. The evidence suggests that while authors acknowledge the source of the ‘telling case’ few offer any substantial acknowledgement of Mitchell’s conceptualisation, indicating that most ‘telling case’ research has employed Mitchell’s name somewhat disingenuously and contributed to the growth of a methodological myth. Moreover, despite its international spread, its origins seem located in the work of a small number of internationally recognised scholars and the mobility of their former graduate students.

Visa alla publikationer av Paul Andrews vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 6 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa