Profiles

Patrick Crill

Patrick Crill

Professor i biogeokemi

View page in English
Arbetar vid Institutionen för geologiska vetenskaper
Telefon 08-16 47 40
E-post patrick.crill@geo.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 8 C, Geohuset
Rum R 333
Postadress Institutionen för geologiska vetenskaper 106 91 Stockholm

Senast uppdaterad: 22 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa