Profiles

Pär Frohnert

Pär Frohnert

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
Telefon 08-16 33 89
E-post par.frohnert@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D 948
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Om mig

Jag disputerade i historia år 1993 vid Stockholms universitet och blev docent vid Lunds universitet år 2000. Utifrån min forskning, undervisning och doktorandhandledning är mina kompetensområden i grova drag svensk flykting- och migrationshistoria under 1900-talet, tysk historia 1933-1945 med fokus på Förintelsen och tysk efterkrigshistoria med inriktning mot Förintelsen som kollektivt minne, samt svensk tidigmodern historia med inriktning på relationen mellan statsmakt och undersåtar.

Forskning

Nuvarande forskningsområden:

  • Flyktingar och migration under 1900-talet (Sverige)
  • Förintelsen i västtysk/tysk historiekultur 1960-2000

1) Under våren 2017 avslutade jag ett uppdrag för Delegationen för migrationsstudier om invandringens historia; se nedan.

För närvarande forskar jag om flyktinghjälporganisationer i Sverige 1933-1945. Före 1939 fanns ingen statlig flyktinghjälp och så kallade flyktingkommittéer spelade en central roll både för att hjälpa flyktingar med att få uppehållstillstånd i Sverige och med deras försörjning.

Avslutad forskning

Jag startade min forskargärning inom tidigmodern historia. Avhandlingen Kronans skatter och bondens bröd. Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 1719-1775 (1993) behandlade lokal förvaltning på landsbygden som en mötesyta mellan statsmakt och undersåtar. I anslutning till avhandlingen hade jag också skrivit en större översikt över svensk administration under frihetstiden (1985) som fortfarande är aktuell.

Jag har medverkat i ett tyskt rättshistoriskt projekt om europeisk politilagstiftning under tidigmodern tid där jag ansvarade för Sverige. ”Politi” avsåg ungefär ”god ordning” och var ett centralt begrepp i rätts- och samhällsdiskursen.

Publikation:

Repertorium der Policeyordnungen der Frühen Neuzeit. (Herausgegeben von Karl Härter und Michael Stolleis). Band 12. Kungariket Sverige och hertigdömena Pommern och Mecklenburg. Utgivet av Karl Härter, Jörg Zapnik och Pär Frohnert, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2017.

 

Senast uppdaterad: 1 juli 2019

Bokmärk och dela Tipsa