Profiles

Phil_AMS

Philip Gustafsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
Telefon 08-16 38 85
E-post philip.gustafsson@psychology.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 14
Rum 231
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Sedan hösten 2017 är jag doktorand på avdelningen för Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi, med affiliering i avdelningen för kognitiv psykologi. Jag tog min kandidatexamen i psykologi vid Södertörns Högskola och läste sedan vidare på masterprogrammet här på Stockholms Universitet, där jag tog examen våren 2016.

Under 2014-2015 arbetade jag som forskningsassistent i ett socialpsykologiskt projekt på Södertörns Högskola. Projektet handlade om hur människor tänker kring politiska förslag, specifikt gällande avvägningen mellan önskvärdhet och genomförbarhet i förslagen.

Jag arbetade även som forskningsassistent 2016-2017 på SU i ett projekt där vi undersökte människors uppfattningar av andra utifrån den s.k. värmekompetensmodellen.

Undervisning

Min undervisning handlar främst om att handleda och guida studenter genom den experimentella processen; designa och utföra experiment samt rapportskrivning. För nuvarande handleder jag även en C-uppsats.

Forskning

Jag är genuint fascinerad av hjärnan (mänsklig såväl som icke-mänsklig) och psykologi överlag. Speciellt brinner jag för forskning inom social kognition samt metakognition. Dessa två ämnen formar även grunden för min avhandling. Det övergripande målet med mitt projekt är att undersöka om det är möjligt att särskilja korrekta och felaktiga minnen, specifikt gällande minnen från vittnesmål. Ett annat mål är att försöka träna människor till att bli bättre på att särskilja korrekta och felaktiga minnen, baserat på den evidens vi får fram.

Jag är också ett fan av forskningsmetodik och forskningsdesign, speciellt gällande experiment.

Senast uppdaterad: 19 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa