Profiles

PH

Philip Halldén

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post philip.hallden@rel.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E787
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

 

Jag är Fil.dr i religionhistoria med islamologisk inriktning och arbetar för närvarande deltid som universitetslektor vid Stockholms universitet. Tidigare har jag varit verksam som forskare och lärare vid Lunds universitet.

Forskning

Som forskare har jag ofta intresserat mig för frågor och fenomen som på ett eller annat sätt rör muslimsk retorik och predikokonst, historia och historiografi (bruk/missbruk av historia) samt användningen av "nya" medier i förkunnelse- eller propagandasyfte. Mer generellt har jag ett intresse för idé- och lärdomshistoria, bl.a. då de idéhistoriska beröringspunkterna mellan Europa och Arabvärlden. Källspråket för mina studier har i huvudsak varit klassisk arabiska och modern standardarabiska, och geografiskt och kulturellt sett har jag primärt fokuserat på den arabiskspråkiga världen, Mellanöstern. 

Undervisning

Som lärare har jag genom åren undervisat på många olika kurser om den muslimska världens historia, politisk islam, islamism, texttolkning (arabiska) m.m. För närvarande, sedan höstterminen 2017, undervisar jag huvudsakligen på Islamologi I, II, III och IV vid Stockholms universitet.

Publikationer i urval

Halldén, P. 2012. ”Perelman Interpreted in the Shadow of al-Hurayfish”, i Kjeldsen, J. E. & J. Grue (red.), Scandinavian Studies in Rhetoric (Rhetorica Scandinavica 1997-2010). Ödåkra: Retorikförlaget.

Halldén, P. 2012. ”Jihad-salafitisk koranutläggning och tillämpning”, i Otterbeck, J. & L. Stenberg (red.), Islamologi: Studiet av en religion. Stockholm: Carlssons.

Halldén, P. 2011. ”al-Zarqawis anti-shiitiska retorik”, i Larsson, G. & S.Olsson (red.), Islam och politik. Lund: Studentlitteratur.

Halldén, P. 2011. ”Arabisk smäderetorik och förtal i en islamisk kontext”, i Rhetorica Scandinavica – Tidskrift för skandinavisk retorikforskning, nr. 57.

Halldén, P. 2011. ”Tankar kring retorikens begreppshistoriska utveckling från Öst till Väst”, i Olsson, S. & S. Sorgenfrei (red.), Perspektiv på islam: En vänbok till Christer Hedin. Stockholm: Dialogos förlag.

Halldén, P. 2010. ”Jihad, retorik och poesi i digitaliseringens tidsålder: estetiska dimensioner i al-Qa‘idas kulturkamp”, i Samlaren – Tidskrift för litteraturvetenskaplig forskning, Årgång 131.

Halldén, P. 2007. Jihad-orienterad salafism på internet. (Studier av inter-religiösa relationer 38), Uppsala: Swedish Science Press.

Halldén, P. 2006. ”Militant Salafism on the Internet: ’Alneda.com’ and the legacy of Yusuf al-‘Ayyiri”, i Larsson, G. (red.), Religious Communities on the Internet (Studies on Inter-Religious Relations 29). Uppsala: Swedish Science Press.

Halldén, P. 2006. “Rhetoric”, i Meri, Josef W. (red.), Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, Vol. 2. New York och London: Routledge.

Halldén, P. 2006. “Nyretorik och muslimsk vanitaspredikan: Perelman last i skuggan av al-Hurayfish”, i Rhetorica Scandinavica– Tidskrift för skandinavisk retorikforskning, nr. 39.

Halldén, P. 2006. “Från Muhammad till mp3”, i Larsson, G, M. Lövheim och A. Linderman (red.), Religion och medier: Några perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Halldén, P. 2005. ”What is Arab Islamic Rhetoric? Rethinking the History of Muslim Oratory Art and Homiletics”, i International Journal of Middle East Studies, Vol. 37: 1.

Utöver ovan nämnda i akademiska publikationer (och andra) har jag skrivit artiklar för Nationalencycklopedin, på kultursidor i dagspress, recensionsartiklar, förord m.m.

 

Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa