Profiles

Peter Jackson. Foto: Niklas Björling.

Peter Jackson Rova

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post peter.jackson.rova@rel.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 798
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är professor och ämnesansvarig för religionshistoria vid Institutionen för etnologi, religionhistoria och genusvetenskap.

Forskning

Min forskning är inriktad mot det indoeuropeiska språkområdets inhemska religioner. Jag har främst ägnat mig åt medelhavsvärldens antika religioner (särskilt grekisk och romersk religion), religionerna i det forntida Indien och Iran samt fornnordisk religion. Jag har även intresserat mig för hur överenstämmelser i den äldsta kult- och hjältediktningen på indiskt, iranskt, grekiskt och germanskt område låter oss komma dessa traditioners gemensamma förhistoria på spåren. I förlängningen av dessa studier återkommer jag ofta till övergripande frågeställningar inom religionshistorisk teoribildning och begreppsutveckling. Hit hör bland annat frågor om divination, eskatologi, ritens och mytens retoriska dimensioner, muntlighet och skriftlighet, förhållandet mellan filosofi och rituell spekulation samt de rituella ekonomierna i forntida kulturer. Mina breda kultur- och idéhistoriska intressen har ibland lett in mig på stickspår som motiverat forskning om de mest aparta ämnen, såsom paleolitiska figuriner, bröderna Grimms brevväxling, USAs stora sigill och svarta mässor i 1800-talets Paris.

Sedan en tid samarbetar jag med professor Norbert Oettinger från universitetet i Erlangen om att kartlägga gemensamma språkliga drag i de indoeuropeiska folkens religiösa traditioner. Jag är även sysselsatt med ett bokprojekt om hur misstrons och omdömets frivilliga undertryckande kommer till uttryck och teoretiseras i religionshistorien.

Jag är medlem i Svenska Forskningsinstitutets i Istanbul forskarkollegium, korresponderande ledamot i Nathan Söderblom-sällskapet och arbetande ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. peter Jackson.
  • Kapitel Introduction
    2016. Peter Jackson, Anna-Pya Sjödin. Philosophy and the End of Sacrifice, 1-10
  • 2016. Peter Jackson, Anna-Pya Sjödin.

    This volume addresses the means and ends of sacrificial speculation by inviting a selected group of specialist in the fields of philosophy, history of religions, and indology to examine philosophical modes of sacrificial speculation — especially in Ancient India and Greece — and consider the commonalities of their historical raison d’être. Scholars have long observed, yet without presenting any transcultural grand theory on the matter, that sacrifice seems to end with (or even continue as) philosophy in both Ancient India and Greece. How are we to understand this important transformation that so profoundly changed the way we think of religion (and philosophy as opposed to religion) today? Some of the complex topics inviting closer examination in this regard are the interiorisation of ritual, ascetism and self-sacrifice, sacrifice and cosmogony, the figure of the philosopher-sage, transformations and technologies of the self, analogical reasoning, the philosophy of ritual, vegetarianism, and metempsychosis.

Visa alla publikationer av Peter Jackson Rova vid Stockholms universitet

Filer

Senast uppdaterad: 1 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa