Profiles

Rasmus Andersson

Rasmus Andersson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 12
E-post rasmus.andersson@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Legitimerad logoped och forskarstuderande vid Specialpedagogiska institutionen sedan 2018.

Min forskning handlar om en läsintervention i förskolan som syftar till att utveckla muntlig språklig förmåga för barn. Inom projektet erbjuds samtliga barn deltagande inom projektanknutna förskolor. Huvuddelen av deltagarna har svenska som andraspråk. Läsinterventionen (dialogic book reading) har som mål att utveckla språklig förmåga hos barn i förskola genom en strukturerad och engagerande bilderboksläsning som skapar mer dialog i barngruppen. Interventionen utvärderas genom språktester som mäter ordförråd och berättarförmåga samt ett test för att mäta välbefinnande på förskolan. Forskningen syftar också till att belysa implementeringsaspekter av interventionen.

 

Mitt forskningsintresse berör språkliga interventioner i förskola och skola samt implementering av evidensbaserad kunskap.

Jag deltar i forskarskolan med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskola och under de första skolåren.

Huvudhandledare: Professor Mara Westling Allodi, (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Universitetslektor Eva Siljehag, (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.) och Professor Sven Bölte, Karolinska Institutet)

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2020. Rasmus Andersson, Mara Allodi Westling, Eva Siljehag.

    This project is introducing DBR in the Swedish preschool context through a switching replications design. The participating teachers (n=10) are recruited from a collaborative network, ILTI as well as special educators (n=3) whom is coaching and supporting the preschool teachers. The preschool teachers self-report each reading session, including performed dialogic reading techniques and deviances from manual. The DBR is delivered in small group setting (3-8 children) five times a week, for five consecutive weeks. Selected target words within study consists of tier-2 words, particularly useful because of their general language utility (Beck, McKeown , & Kucan , 2013). The introduction of intensive reading practices within preschool may impact the social climate and child well-being. In order to assess child well-being a brittish questionnaire, How I Feel About My School (HIFAMS, Allen et al., 2017) is used. The HIFAMS is developed by Tamsin Ford et al. (2012) and not previously used in Sweden. Preliminary results indicate no gender differences at baseline and psychometric properties in line with previous results from UK (Allen et al., 2017).

    The study is funded on a grant from the Swedish Research Council (2017-03683) and part of the Research School in Special Education of Early Interventions in Early Childhood Education.

Visa alla publikationer av Rasmus Andersson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 25 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa