Stockholms universitet

Marcus RadetzkiProfessor

Om mig

Bedriver forskning i försäkringsrätt och skadeståndsrätt.

Kursföreståndare för specialkursen Försäkringsrätt.

Undervisar på Civilrätt A samt specialkurserna Försäkringsrätt och Skadeståndsrätt.

Marcus Radetzki är knuten till Stockholm Centre for Commercial Law.

Forskningsprojekt