Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sandra ThobabenDoktorand

Om mig

Jag är doktorand i offentlig rätt vid Juridiska institutionen.

Undervisning

Jag undervisar på kursen "Skoljuridik och myndighetsutövning" Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet, samt på specialkursen i Barnrätt vid Juridiska institutionen SU.

Forskning

Min forskning ligger inom det offentligrättsliga området och är särskilt inriktad mot utbildningsrätt och barnrätt.

Mitt avhandlingsprojekt syftar till att undersöka hur rättsliga normer omvandlas i skolans vardag. Särskilt fokus kommer att ligga på skolans ansvar för att upprätthålla barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Som forskare är jag knuten till Barnrättscentrum och Institutet för Utbildningsrätt. Barnrättscentrum är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Stockholms universitet som har en inriktning mot rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Institutet för Utbildningsrätt är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Uppsala universitet som har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Institutet verkar,  med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön, för att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor, med fokus på skola och högskola, belyses på ett för landet fruktbart sätt.