Profiles

Sara Hellqvist

Sara Hellqvist

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
E-post sara.hellqvist@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 688
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

 

 

Undervisning

Kriminologi I, Metod I

Forskning

Forskningsområde: Felaktigt dömda och resning i brottmål

När en person som har blivit dömd för ett brott anser sig ha blivit felaktigt dömd kan denne ansöka om att få resning, vilket benämns som resning till förmån för den tilltalade. Om resning beviljas innebär det att den gamla domen kan upphävas och det finns möjlighet att den dömde får en mildare påföljd eller blir frikänd. Resning kan också ske till nackdel för den tilltalade och innebär att en person som tidigare blivit friad från brottsmisstankar kan bli åtalad för samma brott igen.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag det svenska resningsförfarandet i brottmål och vilka som fått, respektive inte fått, status som ”felaktigt dömda”. Detta görs genom att studera flödet av resningsmål, från ansökan till ett eventuellt frikännande, om detta resningsflöde förändrats över tid och hur det kan relateras till andra kriminalpolitiska diskurser. Utgångspunkten är ett tvärvetenskapligt angreppssätt där kriminologi kombineras med inslag av bl.a. rättssociologi, juridik och psykologi.

 

Publikationer

Hellqvist, S. (2017). The narrow road to exoneration: The incidence, characteristics and outcomes of wrongful conviction claims in Sweden over a one-year period. Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, 5, 131-153.

Sundling, C., Nilsson, M., Hellqvist, S., Pendrill, L. R., R, E., & Berglund, B. (2015). Travel behaviour change in old age: the role of critical incidents in public transport. European Journal of Aging.

Hellqvist, S. (2015). Felaktiga domar och resning i brottmål – ett resningsinstitut för vem? Paper presented at The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK), Stavern, Norway, May 2015.

Hellqvist, S. (2014). Sociala insatsgrupper i Huddinge kommun. Utvärdering av ett projekt riktat mot unga i riskzon för en kriminell livsstil. FoU Södertörns skriftserie nr 131/14.

Senast uppdaterad: 29 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa