Profiles

Sofia Irinarchos

Sofia Irinarchos

Forskningssekreterare

View page in English
Arbetar vid Avdelningen för forsknings och samverkans stöd
Telefon 08-16 46 36
E-post sofia.irinarchos@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 6
Rum E 638
Postadress Sektionen för forskningsfinansiering och etik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som forskningssekreterare på Avdelningen för forskningsstöd sedan april 2019. Mina huvudsakliga ansvarsområden är:

 

  • Stöd, rådgivning och uppföljning av ansökningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020, med särskilt fokus på Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)
  • Stöd kring universitetets interna processer och ansökningar till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), och då särskilt deras karriärprogram Wallenberg Academy Fellows.
  • Kontaktperson för Samfak
  • Kontaktperson för forskningsfinansiären Forte
  • Kontaktperson för EU:s statistikkontor, Eurostat

 

Akademisk bakgrund:

Jag disputerade i historia år 2007 och har tillbringat större delen av mitt yrkesliv på Historiska institutionen vid Stockholms universitet där jag arbetat med forskning och undervisning.

Senast uppdaterad: 26 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa