Profiles

Stefan Svensson

Stefan Svensson

forskningsingenjör

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 10 61
E-post stefan.svensson@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 240
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är forskningsingenjör vid DEEPs Marinekologiska Laboratorium och utför provtagningar samt analyser av särskilt syre och salt.

DEEPs Marinekologiska Laboratorium – Pelagial

Det Marinekologiska laboratoriet vid institutionen utför ackrediterade kemiska och biologiska analyser och undersökningar för forskning och miljöövervakning. Grunden i verksamheten är flera intensiva provtagningsprogram i fria vattenmassan för att övervaka miljön i Östersjön, program som integreras med LTER, långsiktig ekologisk forskning. Tidsserier av näringsämnen och plankton, vissa påbörjade redan på 1970-talet, blir allt värdefullare för att förstå Östersjöns ekologi och vad som styr förändringar. De regelbundna provtagningarna utgör dessutom en viktig plattform för olika kortare forskningsprojekt som samlar in ytterligare data.

För mer information om forskning och samverkan, se länkar till höger samt Jakob Walves websida.

 

Då jag ofta är ute i fält når ni mig lättast på mobil: 070 19 19 623

Senast uppdaterad: 19 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa