Stockholms universitet

Anna SobekProfessor

Om mig

Professor i miljökemi, Institutionen för Miljövetenskap

Prefekt

Jag studerade biologi och kemi vid Uppsala Universitet och kom till Stockholms Universitet och Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) år 2000 för att starta mitt doktorandprojekt om upptag av PCBer i basen av den akvatiska näringsväven. Därefter fick jag ett EU-Marie Curie- anslag för att göra en postdoc på sorption av herbicider till black carbon, vid Swiss Centre of Excellence for Agricultural Research, Zürich, Schweiz (2006-2009).

Efter min postdoc ville jag få mer konkret användning för mina kunskaper om miljöproblem och bestämde mig därför att lämna akademin. Under några år arbetade jag som miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Gävleborg. Trots ett meningsfullt arbete saknade jag forskningsmiljön och när möjligheten kom att söka en fyraårig forskartjänst sökte jag, och 2011 kom jag tillbaka till Stockholms Universitet. Sedan 2018 har jag en fast tjänst vid Institutionen för Miljövetenskap. År 2020 befordrades jag till professor.   

Undervisning

Jag undervisar på följande kurser

  • Miljö och Hälsa (MI007), som är introduktionskursen till vårat masterprogram i Miljö och Hälsoskydd. Jag är kursansvarig för denna kurs.
  • Large Scale Challenges to Climate and Environment (MI7014), där jag är ansvarig för veckan om Water Quality.
  • Risk assessment and regulation of Chemicals (MI8022).
  • Environmental Field Studies (MI8021).
  • Östersjöns ekosystem som ges av Östersjöcentrum och DEEP.

Jag handleder masterstudenter på projekt som handlar om organiska miljögifter.  

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Anna Sobek vid Stockholms universitet