Profiles

Tommie Forslund Foto: Datorenheten/HD

Tommie Forslund

Forskare

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
Telefon 08-16 39 58
E-post tommie.forslund@psychology.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 14
Rum 336
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är psykolog och Dr. i utvecklingspsykologi, och försvarade 2018 min avhandling om desorganiserad anknytning, utagerande beteendeproblem och ADHD-symptom,och socioemotionella kompetenser vid Uppsala universitet. Jag är nu post-doctor och lektor vid Stockholms Universitet. Min tjänst som post doktor handlar huvudsakligen om ett forskningsprojekt kring olika aspekter av föräldraförmåga hos mödrar med milda intellektuella funktionshinder (IF), dera barns utveckling, och olika påverkansfaktorer. Min lektorstjänst är huvudsakligen fokuserad på undervisning kring utvecklingspsykologi för psykologprogrammet.

Jag har ett brett intresse i utvecklingspsykologi. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är barns anknytningskvalitet, framförallt det som kallas för "desorganiserad anknytning" och dess betydelse för barns vidare utveckling. Jag är dock även intresserad av ADHD och forskar kring faktorer som ökar risken för ADHD-symptom hos barn, så som vissa temperamentsdrag och svårigheter med exekutiva funktioner samt reglering av emotioner. Jag är också mycket intresserad av intellektuellt funktionshinder, då framförallt föräldrar med IF och deras barn.

Senast uppdaterad: 14 januari 2021

Bokmärk och dela Tipsa