Stockholms universitet logo, länk till startsida

Thomas NeijmanDoktorand

Om mig

Forskning

I mitt avhandlingsprojekt Det i Sverige nyetablerade frälset mellan 1319-1412: Nätverk, positionering och rumslighet behandlas rörelser i frälset under 1300-talet. Detta är ett turbulent århundrande med uppror och avsättningar av kungar. Kung Magnus Eriksson avsattes till förmån för Albrecht av Mecklenburg år 1364, som i sin tur avsattes av drottning Margareta år 1389. Den dåliga ekonomin ledde till att stora delar av Sverige pantsattes i olika omgångar till svenska adelsmän samt andra aktörer från kyrkan, Hansastäderna, Holstein, Mecklenburg och Danmark.I och med pantsättningarna och regimskiftena kom nya frälsegrupper in i Sverige från Tyskland och Danmark. Vissa av dessa fanns i Sverige under en kortare tid, medan andra blev kvar längre. 

Det är detta fenomen jag vill undersöka i detta avhandlingsämne genom att studera hur det i Sverige nyetablerade frälset handlade; hur deras nätverk och ekonomiska, sociala, symboliska, kulturella och militära kapital utvecklades över maktskiftena. Både i Sverige och i de länder de kom ifrån. Detta kan ge ny kunskap om frälsets agerande i 1300-talets turbulenta skeenden, som även påverkade makthavarnas agerande. Men även ge en bättre förståelse av det förmoderna samhällets maktstrukturer och dynamik.

Min tidigare forskning har behandlat olika aspekter av invasionen av Gotland 1361. Under denna invasion av den danske kungen Valdemar IV, med det moderna tillnamnet Atterdag, utkämpades flera slag på Gotland. Ett av dessa stod utanför Visby portar den 27 juli och slutade med en kraftfull gotländsk förlust. Massgravsfynd från detta slag visar på krigets grymhet och är världskända på grund av en stor mängd  rustningsföremål.  Detta är en händelse som det idag finns väl spridda föreställningar om. Min forskning har handlat om att genom ett tvärvetenskapligt förhållningssätt få ny kunskap kring händelserna 1361.