Profiles

Thomas Wimark

Thomas Wimark

Docent

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
Telefon 08-16 48 26
E-post thomas.wimark@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X 329
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Tjänstledig för tjänst på Uppsala universitet, se https://katalog.uu.se/empInfo/?languageId=3&id=N20-646

Pronomen: han, hans, honom

Undervisning

Tjänstledig.

Forskning

Internationellt granskade publikationer:

Wimark, Thomas (2021) Housing policy with violent outcomes – the domestication of queer asylum seekers in a heteronormative societyJournal of Ethnic and Migration Studies 47 (3): 703-722.
 
Wimark, Thomas (2021) Homemaking and perpetual liminality among queer refugeesSocial and Cultural Geography 22 (5): 647-665.
 
Andersson, Eva K., Wimark, Thomas & Malmberg, Bo (2020) Tenure type mixing and segregation. Housing studies doi: 10.1080/02673037.2020.1803803
 
Wimark, Thomas, Andersson, Eva K. & Malmberg, Bo (2020) Tenure type landscapes and housing market change: a geographical perspective on neo-liberalization in Sweden. Housing studies 35 (2): 214-237.

Wimark, Thomas, Haandrikman, Karen & Nielsen, Michael Meinild (2019) Migrant labour market integration: the association between initial settlement and subsequent employment and income among migrantsGeografiska Annaler: Series B, Human Geography 101 (2): 118-137. 
 
Hedlund, Daniel & Wimark, Thomas (2018) Unaccompanied Children Claiming Asylum on the Basis of Sexual Orientation and Gender IdentityJournal of Refugee Studies 32 (2): 257-277. 
 
Lee Joseph G.L., Wimark Thomas, Ortiz Kasim S., Sewell Kerry B. (2018) Health-related regional and neighborhood correlates of sexual minority concentration: A systematic review. PLoS ONE 13 (6): e0198751.
 
Wimark, Thomas, Lewis, Nathaniel M. & Caretta, Martina A. (2017) A life course approach to the field and fieldwork, Area 49 (4): 390-393. 
 
Wimark, Thomas & Hedlund, Daniel (2017) Samlevnad som ideologi i migrationslagstiftningen, Sociologisk Forskning 54 (1-2): 69-90. 
 
Wimark, Thomas (2017): The life course and emotions beyond fieldwork: affect as position and experience, Gender, Place & Culture 24 (3): 438-448.

 

Wimark, Thomas (2016) Migration motives of gay men in the new acceptance era: A cohort study from Malmö, SwedenSocial and Cultural Geography 17 (5): 605-622. 

 

Wimark, Thomas (2016) The impact of family ties on the mobility decisions of gay men and lesbiansGender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 23 (5): 659-676. 

 

Wimark, Thomas (2014) Is it really tolerance? Expanding the knowledge about diversity for the Creative ClassTijdschrift voor economische en sociale geografie 105 (1): 46-63. 

 

Wimark, Thomas & Östh, John (2014) The city as a single gay male magnet? Gay and lesbian geographical concentration in SwedenPopulation Space and Place 20 (8): 739-752.

 

Övriga vetenskapliga publikationer:

Wimark, Thomas, Andersson, Eva K. & Bo Malmberg (2021) Bostadssegregation i Södertörn 1990-2012: Förtätning och ombildning med olika utfall. I: Malin Gawell & Apostolis Papakostas (red.), Att göra stad i Stockholms urbana periferi, s. 91–119, Stockholm: Stockholmia.

 

Wimark, Thomas (2020) Hbtq och nyanländ – begränsningar och möjligheter i mobilitet för personer med dubbelt utanförskap. I: Malin Henriksson & Christina Lindkvist (red.), Kollektiva resor. Utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet, s. 69–85, Lund: Arkiv förlag.

 

Wimark, Thomas (2020) Life Course Approaches. I: Kobayashi, A. (red.), International Encyclopedia of Human Geography, 2nd edition. vol. 8, Elsevier, s. 179–183. https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10335-X

 

Wimark, Thomas (2019) Sexuality and Emotions Situated in Time and Space. I: Thomas Stodulka, Samia Dinkelaker & Ferdiansyah Thajib (red.) Affective Dimensions of Fieldwork and Ethnography: 157-166. Springer: Cham.

 

Liliequist, Evelina, Olovsdotter Lööv, Anna & Wimark, Thomas (2019) Ett forskarsamtal om queer och *bygd. Lambda Nordica 24 (1): 101-116.

 

Wimark, Thomas (2018) Boendesegregationen i Sverige - en översikt av det aktuella forskningsläget. Stockholm: Bostad 2030, rapport 5.

 

Wimark, Thomas, Nielsen, Michael Meinild & Haandrikman, Karen (2017). Boende och integration: Samband mellan invandrades initiala bosättning och deras sysselsättning och inkomst. Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Wimark, Thomas (red.) (2017). Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken. Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Wimark, Thomas (2017). Metoder och angreppssätt för att fånga in social hållbarhet och nytta. I: Thomas Wimark (red.), Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken: (sid. 1-8). Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet.

 

Honkaniemi, Helena, Wimark, Thomas, Juarez, Sol Pia, Lagerqvist, Maja & Rostila, Mikael (2017). Social hållbarhet i kollektivtrafiken. I: Thomas Wimark (red.), Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken: (sid. 9-53). Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Penje, Oskar & Wimark, Thomas (2017). Social hållbarhet och segregation: kvantitativ tillgänglighetsmodellering för rumsliga analyser av kollektivtrafik. I: Thomas Wimark (red.), Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken: (sid. 55-86). Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Malmberg, Bo, Wimark, Thomas, Turunen, Jani & Linn Axelsson (2017) Chansen god att invandring ger ökad ekonomisk tillväxt. I: Ekonomisk Debatt 4 (2017): 88-92.

 

Wimark, Thomas (2017). Masculinities and Place edited by Andrew Gorman‐Murray and Peter Hopkins, Routledge, New York, 2014, 467 pp., cloth $122.00 (ISBN 978‐1472409799)The Canadian Geographer/Le Géographe canadien. Early view. DOI: 10.1111/cag.12350

 

Malmberg, Bo, Wimark, Thomas, Turunen, Jani & Linn Axelsson (2016) Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling. Stockholm: Statens offentliga utredningar, Delegationen för migrationsstudier, Rapport 2016:8.

 

Wimark, Thomas (2016) Sexualitet och flyttningsmönster. In: Lindberg, Katarina and Olsson, Hans (eds.) Samhällskroppen – Om samhälle, kön och sexualitet: Ett kunskapsmaterial för lärare i samhällsorienterade ämnen i grundskolan och gymnasieskolan: Stockholm: RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning): 155-164.

 

Wimark, Thomas and Andersson, Eva (2015) Kombohusprojektens påverkan på de lokala bostadsmarknaderna - Viktiga för äldres framtida boende. Rapport till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, 23 januari, 2015: Stockholm.

 

Wimark, Thomas (2014) Beyond Bright City Lights: The Migration Patterns of Gay Men and Lesbians. Doktorsavhandling från Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet: Stockholm. 

 

Wimark, Thomas (2013) Sexualitetens Geografi – nya möjligheter med en normkritisk pedagogik. I: Geografiska Notiser 71(3): 114-123.

 

Wimark, Thomas (2009) Skolan – ett heterosexuellt rum? . I: Geografiska Notiser, 66(3): 150–156. 

Senast uppdaterad: 8 juni 2021

Bokmärk och dela Tipsa