Profiles

Thomas Wimark

Thomas Wimark

FD

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
Telefon 08-16 48 26
E-post thomas.wimark@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X 329
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Forskare i kulturgeografi. 

Undervisning

Undervisar främst i samhällsplanering och kulturgeografi. Handleder kandidat- och masteruppsatser löpande.

Forskning

Internationellt granskade publikationer:

Wimark, Thomas (2019) Homemaking and perpetual liminality among queer refugeesSocial and Cultural Geography. DOI: 10.1080/14649365.2019.1619818

Wimark Thomas, Haandrikman Karen & Nielsen Michael Meinild (2019) Migrant labour market integration: the association between initial settlement and subsequent employment and income among migrantsGeografiska Annaler: Series B, Human Geography, DOI: 10.1080/04353684.2019.1581987
 
Hedlund, Daniel & Wimark, Thomas (2018) Unaccompanied Children Claiming Asylum on the Basis of Sexual Orientation and Gender IdentityJournal of Refugee Studies. DOI: 10.1093/jrs/fey026 
 
Lee Joseph G.L., Wimark Thomas, Ortiz Kasim S., Sewell Kerry B. (2018) Health-related regional and neighborhood correlates of sexual minority concentration: A systematic review. PLoS ONE 13(6): e0198751.
 
Wimark, Thomas, Lewis, Nathaniel M. & Caretta, Martina A. (2017) A life course approach to the field and fieldwork, Area 49 (4): 390-393. DOI: 10.1111/area.12362.
 
Wimark, Thomas & Hedlund, Daniel (2017) Samlevnad som ideologi i migrationslagstiftningen, Sociologisk Forskning 54 (1-2): 69-90. 
 
Wimark, Thomas (2017): The life course and emotions beyond fieldwork: affect as position and experience, Gender, Place & Culture 24 (3): 438-448.

 

Wimark, Thomas (2016) Migration motives of gay men in the new acceptance era: A cohort study from Malmö, SwedenSocial and Cultural Geography 17 (5): 605-622. DOI: 10.1080/14649365.2015.1112026

 

Wimark, Thomas (2016) The impact of family ties on the mobility decisions of gay men and lesbiansGender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 23 (5): 659-676. DOI: 10.1080/0966369X.2015.1034246

 

Wimark, Thomas (2014) Is it really tolerance? Expanding the knowledge about diversity for the Creative ClassTijdschrift voor economische en sociale geografie 105 (1): 46-63. DOI: 10.1111/tesg.12044

 

Wimark, Thomas and Östh, John (2014) The city as a single gay male magnet? Gay and lesbian geographical concentration in SwedenPopulation Space and Place 20 (8): 739-752. DOI: 10.1002/psp.1825

 

Övriga vetenskapliga publikationer:

Wimark, Thomas (2018) Boendesegregationen i Sverige - en översikt av det aktuella forskningsläget. Stockholm: Bostad 2030, rapport 5.

 

Wimark, Thomas, Nielsen, Michael Meinild & Haandrikman, Karen (2017). Boende och integration: Samband mellan invandrades initiala bosättning och deras sysselsättning och inkomst. Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Wimark, Thomas (red.) (2017). Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken. Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Wimark, Thomas (2017). Metoder och angreppssätt för att fånga in social hållbarhet och nytta. I: Thomas Wimark (red.), Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken: (sid. 1-8). Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet.

 

Honkaniemi, Helena, Wimark, Thomas, Juarez, Sol Pia, Lagerqvist, Maja & Rostila, Mikael (2017). Social hållbarhet i kollektivtrafiken. I: Thomas Wimark (red.), Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken: (sid. 9-53). Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Penje, Oskar & Wimark, Thomas (2017). Social hållbarhet och segregation: kvantitativ tillgänglighetsmodellering för rumsliga analyser av kollektivtrafik. I: Thomas Wimark (red.), Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken: (sid. 55-86). Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Malmberg, Bo, Wimark, Thomas, Turunen, Jani & Linn Axelsson (2017) Chansen god att invandring ger ökad ekonomisk tillväxt. I: Ekonomisk Debatt 4 (2017): 88-92.

 

Wimark, Thomas (2017). Masculinities and Place edited by Andrew Gorman‐Murray and Peter Hopkins, Routledge, New York, 2014, 467 pp., cloth $122.00 (ISBN 978‐1472409799)The Canadian Geographer/Le Géographe canadien. Early view. DOI: 10.1111/cag.12350

 

Malmberg, Bo, Wimark, Thomas, Turunen, Jani & Linn Axelsson (2016) Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling. Stockholm: Statens offentliga utredningar, Delegationen för migrationsstudier, Rapport 2016:8.

 

Wimark, Thomas (2016) Sexualitet och flyttningsmönster. In: Lindberg, Katarina and Olsson, Hans (eds.) Samhällskroppen – Om samhälle, kön och sexualitet: Ett kunskapsmaterial för lärare i samhällsorienterade ämnen i grundskolan och gymnasieskolan: Stockholm: RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning): 155-164.

 

Wimark, Thomas and Andersson, Eva (2015) Kombohusprojektens påverkan på de lokala bostadsmarknaderna - Viktiga för äldres framtida boende. Rapport till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, 23 januari, 2015: Stockholm.

 

Wimark, Thomas (2014) Beyond Bright City Lights: The Migration Patterns of Gay Men and Lesbians. Doktorsavhandling från Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet: Stockholm. 

 

Wimark, Thomas (2013) Sexualitetens Geografi – nya möjligheter med en normkritisk pedagogik. I: Geografiska Notiser 71(3): 114-123.

 

Wimark, Thomas (2009) Skolan – ett heterosexuellt rum? . I: Geografiska Notiser, 66(3): 150–156. 

Senast uppdaterad: 20 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa