Stockholms universitet

Tim HolappaJur. dr

Om mig

Jag är juris doktor i offentlig rätt och adjunkt i offentlig rätt och familjerätt vid Juridiska institutionen.

Mitt primära forskningsintresse handlar om förverkligandet av sociala och ekonomiska mänskliga rättigheter och de rättsliga frågor som detta väcker. Det inkluderar frågor som i den nationella rätten faller inom rättsområdena socialrätt, förvaltningsrätt, kommunalrätt, barnrätt  och konstitutionell rätt.

I min avhandling "Rätten till bostad i det sociala skyddsnätet" analyserar jag det allmännas ansvar att förverkliga rätten till bostad för enskilda som inte på egen hand kan ordna en bostad. Jag har också publicerat ett antal artiklar och kapitel avseende bland annat barns rättigheter.

Som forskare är jag knuten till Barnrättscentrum, en tvärvetenskaplig forskningsplattform med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Läs mer om Barnrättscentrum i länken till höger.

Jag är också redaktionssekreterare för Nordisk socialrättslig tidskrift. Läs mer om Nordisk socialrättslig tidskrift i länken till höger.

Undervisning

Jag är adjunkt i offentlig rätt och familjerätt. Jag undervisar på grundkurserna Förvaltningsrätt, Statsrätt och Civilrätt C på Juristprogrammet. Jag har också undervisat på specialkurser i bland annat barnrätt, socialrätt och medicinsk rätt samt på kurser om juridik för lärarstudenter.

Forskning

Mitt primära forskningsintresse handlar om förverkligandet av sociala och ekonomiska mänskliga rättigheter och de rättsliga frågor som detta väcker. Det inkluderar frågor som i den nationella rätten faller inom rättsområdena socialrätt, förvaltningsrätt, kommunalrätt, barnrätt  och konstitutionell rätt.

I min avhandling "Rätten till bostad i det sociala skyddsnätet" analyserar jag det allmännas ansvar att förverkliga rätten till bostad för enskilda som inte på egen hand kan ordna en bostad. Jag har också publicerat ett antal artiklar och kapitel avseende bland annat barns rättigheter.

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Rätten till bostad i det sociala skyddsnätet: En rättsvetenskaplig studie om enskildas rättigheter och det allmännas ansvar

  2023. Tim Holappa.

  Avhandling (Dok)

  The right to housing is a human right expressed in the Swedish constitution as well as in international human rights conventions. In Sweden, however, the right to housing is not expressed as an enforceable right that individuals can request to have realised by public authorities or courts. Instead, the objective of the Swedish housing policy and the regulation on the right to housing has been that everyone should be able to demand good housing on the general housing market.

  The purpose of this thesis is to examine and analyse the legal responsibility of the central and local government to realise the right to housing for individuals who cannot arrange housing themselves. The intention is that the thesis thereby will uncover legal contradictions, ambiguities or other shortcomings that may lead to a risk that the right to housing is not realised for everyone.

  Methodologically, the starting point is a view of law, inspired primarily by Kaarlo Tuori’s theory on critical legal positivism, as consisting of two dimensions. In addition to a normative legal order, law also consists of legal practices. The legal order, in turn, is regarded as a multi-layered normative order: in addition to the surface level with individual legal rules, the legal order also consists of deeper levels where legal elements such as general legal principles and human rights as general normative ideas are found.

  The responsibility to realise the right to housing is analysed in the light of international law as well as national law. According to international law, Sweden has a responsibility to recognize and realise the right to housing for everyone. According to national law, no public authority has a clear responsibility to realise the right to housing for individuals in need. Instead, the right to housing is to be realised through several different legal frameworks that are analysed in the thesis. Firstly the right to financial housing support within the framework of social insurance. Secondly municipalities’ responsibility for housing provision. Thirdly the local social services ultimate responsibility to support individuals in need. 

  The overall conclusion of the thesis is that the legal framework regarding the responsibility of the central and local government to realise the right to housing for those who cannot arrange housing themselves does not constitute a coherent social safety net. The support that individuals who are unable to acquire housing themselves are entitled to has the nature of emergency assistance and shelter, rather than housing of a long-term nature. Furthermore, assistance in the form of housing is often time-limited and subject to far-reaching requirements that individuals, for example, must try to acquire a home on their own. The regulation thus means that individuals who need housing and cannot arrange housing themselves risk being without state support. This is problematic if the right to housing is to be realised for everyone. How these problems are to be solved is a matter for the legislator, but this thesis contributes with knowledge of legal problems that the legal regulation entails. These problems should be addressed and the right to housing taken seriously, by all the actors involved, if the right to housing is to be realised.

  Läs mer om Rätten till bostad i det sociala skyddsnätet
 • Barns villkorade rätt till skälig levnadsstandard: – om rättsligt osynliggörande av barn i ärenden om ekonomiskt bistånd

  2022. Tim Holappa, Pernilla Leviner. Förvaltningsrättslig Tidskrift 2022 (2), 239-263

  Artikel

  Barn har enligt barnkonventionen och flera andra rättsakter rätt till skälig levnadsstandard. Trots detta och att Sverige är ett av världens rikaste länder är tyvärr barnfattigdom ett problem även här. Mot denna bakgrund ställs i artikeln frågor om vad barns rätt till skälig levnadsstandard egentligen betyder och om det finns rättsliga problem som kan förhindra förverkligandet av denna rättighet för alla barn i Sverige idag. Genom att analysera barns rätt till skälig levnadsstandard och regleringen av det yttersta skyddsnätet ur ett kritiskt rättsvetenskapligt perspektiv, är syftet i denna artikel att avtäcka underliggande antaganden och villkor som begränsar möjligheterna att förverkliga alla barns rättigheter. Vår analys visar att det finns problematiska aspekter i såväl barnkonventionen som den svenska nationella regleringen som innebär ett ”tyst” accepterande av att vissa barns rätt till skälig levnadsstandard inte tillförsäkras i ett av världens rikaste länder.

  Läs mer om Barns villkorade rätt till skälig levnadsstandard

Visa alla publikationer av Tim Holappa vid Stockholms universitet