Profiles

timholappa

Tim Holappa

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 21 31
E-post tim.holappa@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 550
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i offentlig rätt vid Juridiska institutionen.

Som forskare är jag knuten till Barnrättscentrum, en tvärvetenskaplig forskningsplattform med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Läs mer om Barnrättscentrum i länken till höger.

Jag är också redaktionssekreterare för Nordisk socialrättslig tidskrift. Läs mer om Nordisk socialrättslig tidskrift i länken til höger.

Undervisning

Jag undervisar på kurser i offentlig rätt.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt med arbetstiteln Det allmännas ansvar att förverkliga rätten till bostad i Sverige syftar till att bidra med kunskap om vad det allmännas rättsliga ansvar att förverkliga rätten till bostad innebär. I studien studerar jag hur ansvaret kommer till uttryck i rättslig reglering samt hur förverkligandet går till på kommunal nivå.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Tim Holappa vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Bokmärk och dela Tipsa