Profiles

Tim Holappa

Tim Holappa

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 21 31
E-post tim.holappa@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 659
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i offentlig rätt vid Juridiska institutionen.

Som forskare är jag knuten till Barnrättscentrum, en tvärvetenskaplig forskningsplattform med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Läs mer om Barnrättscentrum i länken till höger.

Jag är också redaktionssekreterare för Nordisk socialrättslig tidskrift. Läs mer om Nordisk socialrättslig tidskrift i länken til höger.

Undervisning

Jag undervisar på kurserna Statsrätt och Förvaltningsrätt på juristprogrammet.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om rätten till bostad i Sverige. Projektet syftar till att analysera hur rätten till bostad förverkligas i rättslig reglering och rättstillämpning för de som inte själva kan tillgodose behovet av en lämplig bostad, inte minst utsatta barn och barnfamiljer. I studien kommer särskilt det allmännas ansvar för att trygga denna rätt studeras.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Tim Holappa vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 22 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa