Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tomas HemmingssonProfessor

Om mig

Tomas Hemmingsson är professor i sociologisk alkohol- och drogforskning. Han disputerade 1999 i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet med avhandlingen Explanations of differences in alcoholism between social classes and occupations among Swedish men : a register based follow-up study. Han har verkat som forskare vid Karolinska institutet och under ett antal år även vid det statliga Arbetslivsinstitutet. Hans forskning har, med epidemiologisk metodik, inriktat sig på att söka förklaringar till skillnader i hälsa mellan socialt bestämda grupper såsom socioekonomiska grupper och yrken. Hemmingsson är också docent och gästprofessor vid Karolinska institutet och där verksam inom enheten för arbetsmedicin vid Institutet för miljömedicin.
 

Forskningsprojekt