Profiles

Tobias Lindström

Tobias Lindström

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
E-post tobias.lindstrom@ark.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 317a
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Om mig

Född 1992 i Klintehamn, Gotland. Filosofie masterexamen vid Uppsala universitet 2017.

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt syftar till att belysa relationen mellan människor och djur under mellanneolitikum i främst östra Mellansverige, på Gotland och på Åland, med huvudsakligt fokus på den så kallade gropkeramiska kulturen. Djurben förekommer ymnigt i en rad olika mellanneolitiska kontexter i det aktuella undersökningsområdet, exempelvis i kulturlager på boplatser men även i mer eller mindre slutna kontexter så som gravar och depositioner, ofta tillsammans med människoben. Därutöver finns det en utbredd förekomst av konstfärdiga zoomorfa artefakter i området.

Djur var ständigt närvarande i de mellanneolitiska människornas liv, men arkeologer har i hög grad betraktat dem som resurser vilka nyttjades av människan efter behag och behov. Min teoretiska infallsvinkel är influerad av teoribildningar som framhåller att det är möjligt för djur att inneha aktiva roller i relationen med människor, vilket jag tror kan bidra till en intressant och dynamisk förståelse av mellanneolitikum.

 

Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa