Profiles

Tim Åström

Tim Åström

PhD Student

View page in English
Arbetar vid Institutionen för material- och miljökemi
E-post tim.astrom@mmk.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 16 C
Rum A311
Postadress Institutionen för material- och miljökemi 106 91 Stockholm

Om mig

Som doktorand vid institutionen kommer min forskningsgrupp att utveckla högkänslig analysmetodik för att lyckas identifiera vanligt förekommande miljöföroreningar i såväl textila material som avloppsvatten. Inom området finns en hel del tidigare forskning där väldigt känslig metodik redan har utvecklats, så lite mer specifikt kommer mitt projekt att dedikeras mot en systematisk optimering av tidigare metoder i form av till exempel en förbättrad instrumentell respons. Vi kommer även att utveckla en effektiv uppreningsmetod av avloppsvatten, exempelvis genom att selektivt filtrera bort tensider som finns i bland annat tvättmedel. När vår inledande identifiering har lyckats fastslå en uppsjö olika föroreningar som ofta finns representerade i studerade matriser, så kommer vi att försöka utveckla metoder i syfte att åstadkomma kvantifiering/mätning av berörda prover. Tanken är på sikt kunna underlätta för myndigheter, såväl som beslutsfattare, att utforma nya riktlinjer som textilindustrin framledes kan efterfölja vid tillverkning av nya material. 

Senast uppdaterad: 10 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa