Stockholms universitet

Kay ArtleHandläggare

Om mig

Handläggare vid Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet.
Jag arbetar främst med lärarrekrytering, befordran och docentur men handlägger även fakultetens remisser.
Har du ärenden gällande tjänstledighet för professor överstigande 1 år är det mig du ska kontakta.