Profiles

Ulrika Palm

Administrativ chef

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
Telefon 08-16 48 40
E-post ulrika.palm@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X 314
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Senast uppdaterad: 5 april 2021

Bokmärk och dela Tipsa