Stockholms universitet

Ulla-Karin SchönProfessor

Om mig

Jag är socionom och professor i Socialt arbete. Mitt forskningsintresse ligger inom funktionshinderområdet, särskilt funktionsnedsattas möjligheter till delaktighet i samhällslivet, i mötet med socialtjänst och hälso- och sjukvård, samt i socionomutbildningen. Jag har de senaste åren lett tvärvetenskapliga forskningsprojekt som har fokuserat på brukardelaktighet, en personcentrerad socialtjänst, hur digitala stöd till klienter/patienter kan främja delaktighet, samt hur implementering av nya arbetssätt och interventioner kan främjas i socialtjänstens praktik.
Jag leder även ett projekt som studerar hur unga som står långt ifrån arbete och studier kan stödjas för att göra en stegförflyttning mot arbete, delaktighet och känsla av sammanhang.

Min undervisning handlar i huvudsak om funktionshinder, delaktighet och psykosociala perspektiv på psykisk hälsa och livslopp.
 

Publikationer

Ljungberg, M. & Schön U-K. (2023) Who Cares? A Scoping Review about the Experiences of Parental Caregivers of Autistic Adults. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities DOI: 10.1111/jar.13126

Beresford, P., Golding, F.,  Hughes, M., Levin, L., Mohamed, O., Schön, U-K, & Unwin, P. (2023) Editorial to a special issue. The British Journal of Social Work, Vol 53, Issue 3, Pages 1275–1281, https://doi.org/10.1093/bjsw/bcad112

Moberg J and Schön U-K (2022) Staff’s experiences of implementing patient-initiated brief admission for adolescents from the perspective of epistemic (in)justice. Front. Psychiatry 13:1054028. doi: 10.3389/fpsyt.2022.1054028

Bromark, K., Spånberger Weitz, Y. Erlandsson, S. & Schön, U-K. (2022) Samskapande processer – om makt, ansvar och epistemisk rättvisa i deltagande forskning. Socialvetenskaplig Tidskrift Nr 3-4

Osman F, Schön U-K, Klingberg-Allvin M, Flacking R, Tistad M (2022) The implementation of a culturally tailored parenting support programme for Somali immigrant parents living in Sweden—A process evaluation. PLoS ONE 17(9): e0274430. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274430

Grim K, Näslund H, Allaskog C, Andersson J, Argentzell E, Broström K, Jenneteg FG, Jansson M, Schön U-K, Svedberg P, Svensson S, Wåhlstedt S and Rosenberg D (2022) Legitimizing user knowledge in mental health services: Epistemic (in)justice and barriers to knowledge integration. Front. Psychiatr 13:981238. doi: 10.3389/fpsyt.2022.981238

Quarles van Ufford, S.,  Heimer, M.,  Schön, U-K., Linell, H. (2022)The Swedish social services' police reporting and children's access to protection and support in child abuse cases: A quantitative content analysis, Child Abuse & Neglect, Volume 133, 2022,105828, DOI: 10.1016/j.chiabu.2022.105828

Moberg, J., Skogens L. & Schön U-K. (2022) Review: Young people’s recovery processes from mental health problems – a scoping review. Child and Adolescent Mental Health, doi:10.1111/camh.12594

Erlandsson, S., Knutsson, O. & Schön, U-K. (2022) Perceptions of participation: how nursing home staff and managers perceive and strive for participation of older residents, European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2022.2094345

Bromark, K. Spånberger Weitz, Y. Erlandsson, S. & Schön, U-K. (2022) Practitioners exploring intertwined challenges and possible solutions for user participation in social services. Nordic Social work research. https://doi.org/10.1080/2156857X.2022.2069148

Kylén M, Schön U-K, Pessah-Rasmussen H, Elf M. Patient Participation and the Environment: A Scoping Review of Instruments. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(4):2003. https://doi.org/10.3390/ijerph19042003

Amanda Jones, Ola Knutsson & Ulla-Karin Schön (2021) Coordinated individual care planning and shared decision making: staff perspectives within the comorbidity field of practice, European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2021.2016649

Osman F, Vixner L, Flacking R, Klingberg-Allvin M, Schön U-K & Zelari R. (2021). Impact of a culturally tailored parenting programme on the mental health of Somali parents and children living in Sweden: a longitudinal cohort study. BMJ Open 2021;11:e045067. https://doi:10.1136/bmjopen-2020-045067

Nykänen, P., Schön U-K. & Björk, A. (2021). Shared decision making in social services – some remaining questions. Nordic Social work research. https://doi.org/10.1080/2156857X.2021.1958908

Jones, A., Jess, K. & Schön, U-K (2021) How do users with comorbidity perceive participation in social services? A qualitative interview study. International Journal of Qualitative Studies in Health & Well-being. https://doi.org/10.1080/17482631.2021.1901468

Knutsson, O & Schön, U-K (2020) Co-creating a Process of User Involvement and Shared Decision-Making in Coordinated Care Planning with Users and Caregivers in Social Services International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1812270

Grim, K., Tistad, M., Schön, U-K. & Rosenberg, D (2019) The Legitimacy of User Knowledge in Decision-Making Processes in Mental Health Care: An Analysis of Epistemic Injustice,  J. Psychosoc. Rehabil. Ment. Health https://doi.org/10.1007/s40737-019-00145-9

Osman F., Klingberg-Allvin M., Flacking R. & Schön U-K (2019) Qualitative study showed that a culturally tailored parenting programme improved the confidence and skills of Somali immigrants, Acta Pediatrica, DOI: 10.1111/apa.14788

Schön, U-K., Grim, K., Wallin, L. Rosenberg, D. & Svedberg, P. (2018) Psychiatric service staff perceptions of implementing a shared decision-making tool: a process evaluation study, International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing, 13:1, 1421352 https://doi.org/10.1080/17482631.2017.1421352

Osman F, Salari R, Klingberg-Allvin M, Schön, U-K & Flacking, R. (2017) Effects of a culturally tailored parenting support programme in Somali-born parents’ mental health and sense of competence in parenting: a randomised controlled trial BMJ Open 2017; 7:e017600. doi:10.1136/bmjopen-2017-017600

Grim, K., Rosenberg, D., Svedberg, P., & Schön, U-K. (2017, July 24). Development and Usability Testing of a Web-Based Decision Support for Users and Health Professionals in Psychiatric Services. Psychiatric Rehabilitation Journal. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/prj0000278

Osman F., Flacking R. & Schön U-K., Klingberg-Allvin M., A support program for Somali-born parents on children's behavioral problems. Pediatrics, 2016, feb 17: https;// doi.org/10.1542/peds.2008-1536

Osman F., Klingberg-Allvin M., Flacking R. & Schön U-K. Parenthood in transition Somali born parent’s experiences and needs for culturally sensitive parenting support program. BMC Int Health Hum Rights. 2016 Feb 16;16(1):7. doi: 10.1186/s12914-016-0082-2.

Rosenberg, D., Schön, U-K, Nyholm, M., Grim, K., Svedberg, P. Shared decision making in Swedish community mental health services – evaluating self-reporting instruments for measuring dimensions of participation. Journal of mental Health, Volume 26, 2017 - Issue 2 http://dx.doi.org/10.1080/09638237.2016.1207223

Olsson, H. & Schön, U-K. The ongoing process of decreasing violence in forensic care, -how does it resemble the domains of a recovery-oriented care? Journal of Mental Health, feb 2016 DOI:10.3109/09638237.2016.1139075

Schön, U-K. (2016): User Involvement in Social Work and Education —A Matter of Participation? Journal of Evidence-Informed Social Work, Volume 13, Issue 1, DOI:10.1080/15433714.2014.939382

Grim, K. Rosenberg, D., Svedberg P., & Schön, U-K. Shared decision-making in mental health care – A user perspective on decisional needs in community-based services. Int J Qualitative Stud Health Well-being 2016, 11: 30563 - http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v11.30563

Rosenberg, D., Schön, U-K, Nyholm, M., Grim, K., Svedberg, P. Shared decision making in Swedish community mental health services – evaluating self-reporting instruments for measuring dimensions of participation. Journal of mental Health, Volume 26, 2017 - Issue 2 http://dx.doi.org/10.1080/09638237.2016.1207223

Olsson, H. & Schön, U-K. The ongoing process of decreasing violence in forensic care
-how does it resemble the domains of a recovery-oriented care? Journal of Mental Health, feb 2016
DOI:10.3109/09638237.2016.1139075

Rosenberg, D., Svedberg P., & Schön, U-K. Establishing a Recovery Orientation in Mental Health Services; Evaluating the Recovery Self-Assessment (RSA) in a Swedish context. Psychiatric Rehabilitation Journal 2015 Dec; 38(4):328-35.

Dahlqvist-Jönsson P., Schön U-K., Rosenberg D., Sandlund M. & Svedberg P.  Users’ experiences of participation in decision making in mental health services. Psychiatric Mental Health Nursing 2015 Nov 3;22(9):688-97.

Schön, U-K. (2016): User Involvement in Social Work and Education —A Matter of Participation? Journal of Evidence-Informed Social Work, Volume 13, Issue 1, DOI:10.1080/15433714.2014.939382

Schön, U-K. (2015): User and carer involvement in social work education: reasons for participation. Scandinavian Journal of Disability Research, 10.1080/15017419.2015.1063539

Schön, U-K., Svedberg P., & Rosenberg, D. Evaluating the INSPIRE measure of staff support for personal recovery in a Swedish psychiatric context. Nordic Journal of Psychiatry 69 (4):275-281,

Schön, U-K & Rosenberg, D (2013) Transplanting Recovery? Research and practice in the Nordic countries. Journal of Mental Health Dec 2013, Vol. 22, No. 6: 563–569

Schön, U-K (2013) Recovery in involuntary psychiatric care, is there a gender difference? Journal of Mental Health Vol. 22, No. 5 , Pages 420-427

Schön, U-K., Denhov, A., Topor, A. Decisive factors in recovery from mental illness. International Journal of Social Psychiatry 2009 Jul; 55(4):336-47

Schön, U-K. Recovery from severe mental illness, a gender perspective. International journal of Caring Sciences Vol 24, Issue 3, pages 557–564, September 2010

Schön, U-K., How Men and Women in Recovery Make Meaning to Severe Mental Illness. Journal of Mental Health October 2009, Vol. 18, No. 5 , Pages 433-440

Schön, U-K. The power of identification. Peer support in recovery from mental illness. Scandinavian journal of Disability Research Volume 12, Issue 2, 2010

 

 

Forskningsprojekt