Profiles

Ulla-Karin Schön

Ulla-Karin Schön

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-674 73 69
E-post ullakarin.schon@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 756
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är socionom och professor i Socialt arbete. Mitt forskningsintresse ligger inom funktionshinderområdet, särskilt funktionsnedsattas möjligheter till delaktighet i samhällslivet, i mötet med socialtjänst och hälso- och sjukvård, samt i socionomutbildningen. Jag har de senaste åren lett tvärvetenskapliga forskningsprojekt som har fokuserat på brukardelaktighet, en personcentrerad socialtjänst, hur digitala stöd till klienter/patienter kan främja delaktighet, samt hur implementering av nya arbetssätt och interventioner kan främjas i socialtjänstens praktik. Jag leder även ett longitudinellt projekt som studerar psykiska funktionsnedsättningar i ett livsloppsperspektiv.

Jag undervisar i huvudsak om funktionshinder, delaktighet och brukarmedverkan samt livslopp.
 

Publikationer

Grim, K., Tistad, M., Schön, U-K. & Rosenberg, D (2019) The Legitimacy of User Knowledge in Decision-Making Processes in Mental Health Care: An Analysis of Epistemic Injustice,  J. Psychosoc. Rehabil. Ment. Health https://doi.org/10.1007/s40737-019-00145-9

Osman F., Klingberg-Allvin M., Flacking R. & Schön U-K. (2019) Qualitative study showed that a culturally tailored parenting programme improved the confidence and skills of Somali immigrants. Acta Psychiatrica,  https://doi/full/10.1111/apa.14788

Schön, U-K., Grim, K., Wallin, L. Rosenberg, D. & Svedberg, P. (2018) Psychiatric service staff perceptions of implementing a shared decision-making tool: a process evaluation study, International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing, 13:1, 1421352 https://doi.org/10.1080/17482631.2017.1421352

Osman F, Salari R, Klingberg-Allvin M, Schön, U-K & Flacking, R. (2017) Effects of a culturally tailored parenting support programme in Somali-born parents’ mental health and sense of competence in parenting: a randomised controlled trial BMJ Open 2017; 7:e017600. doi:10.1136/bmjopen-2017-017600

Grim, K., Rosenberg, D., Svedberg, P., & Schön, U-K. (2017, July 24). Development and Usability Testing of a Web-Based Decision Support for Users and Health Professionals in Psychiatric Services. Psychiatric Rehabilitation Journal. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/prj0000278

Osman F., Flacking R. & Schön U-K., Klingberg-Allvin M., A support program for Somali-born parents on children's behavioral problems. Pediatrics, 2016, feb 17: https;// doi.org/10.1542/peds.2008-1536

Osman F., Klingberg-Allvin M., Flacking R. & Schön U-K. Parenthood in transition Somali born parent’s experiences and needs for culturally sensitive parenting support program. BMC Int Health Hum Rights. 2016 Feb 16;16(1):7. doi: 10.1186/s12914-016-0082-2.

Grim, K. Rosenberg, D., Svedberg P., & Schön, U-K. Shared decision-making in mental health care – A user perspective on decisional needs in community-based services. Int J Qualitative Stud Health Well-being 2016, 11: 30563 - http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v11.30563

Rosenberg, D., Schön, U-K, Nyholm, M., Grim, K., Svedberg, P. Shared decision making in Swedish community mental health services – evaluating self-reporting instruments for measuring dimensions of participation. Journal of mental Health, Volume 26, 2017 - Issue 2 http://dx.doi.org/10.1080/09638237.2016.1207223

Olsson, H. & Schön, U-K. The ongoing process of decreasing violence in forensic care
-how does it resemble the domains of a recovery-oriented care? Journal of Mental Health, feb 2016 DOI:10.3109/09638237.2016.1139075

Rosenberg, D., Svedberg P., & Schön, U-K. Establishing a Recovery Orientation in Mental Health Services; Evaluating the Recovery Self-Assessment (RSA) in a Swedish context. Psychiatric Rehabilitation Journal 2015 Dec; 38(4):328-35.

Dahlqvist-Jönsson P., Schön U-K., Rosenberg D., Sandlund M. & Svedberg P.  Users’ experiences of participation in decision making in mental health services. Psychiatric Mental Health Nursing 2015 Nov 3;22(9):688-97.

Schön, U-K. (2016): User Involvement in Social Work and Education —A Matter of Participation? Journal of Evidence-Informed Social Work, Volume 13, Issue 1, DOI:10.1080/15433714.2014.939382

Schön, U-K. (2015): User and carer involvement in social work education: reasons for participation. Scandinavian Journal of Disability Research, 10.1080/15017419.2015.1063539

Schön, U-K., Svedberg P., & Rosenberg, D. Evaluating the INSPIRE measure of staff support for personal recovery in a Swedish psychiatric context. Nordic Journal of Psychiatry 69 (4):275-281,

Schön, U-K & Rosenberg, D (2013) Transplanting Recovery? Research and practice in the Nordic countries. Journal of Mental Health Dec 2013, Vol. 22, No. 6: 563–569

Schön, U-K (2013) Recovery in involuntary psychiatric care, is there a gender difference? Journal of Mental Health Vol. 22, No. 5 , Pages 420-427
Schön, U-K., Denhov, A., Topor, A. Decisive factors in recovery from mental illness. International Journal of Social Psychiatry 2009 Jul; 55(4):336-47

Schön, U-K. Recovery from severe mental illness, a gender perspective. International journal of Caring Sciences Vol 24, Issue 3, pages 557–564, September 2010

Schön, U-K., How Men and Women in Recovery Make Meaning to Severe Mental Illness. Journal of Mental Health October 2009, Vol. 18, No. 5 , Pages 433-440
Schön, U-K. The power of identification. Peer support in recovery from mental illness. Scandinavian journal of Disability Research Volume 12, Issue 2, 2010

 

Vetenskapliga rapporter
Folkhälsomyndigheten, (2015) Ladnaan – att må bra. En utvärdering av ett riktat stöd till somaliska föräldrar i Borlänge Kommun. Fatumo Osman, Renée Flacking, Marie Klingberg-Allvin, Ulla-Karin Schön

Svedberg, P & Schön, U-K. (2015). Delat beslutsfattande i psykiatrisk vård och stöd - översättning och validering av tre instrument som mäter delat beslutfattande. Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar vid Lunds Universitet, Högskolan Halmstad och Högskolan Dalarna.
http://www.med.lu.se/hv/cepi/aktuellt/rapport_om_instrumentutveckling_roerande_delat_beslutsfattande

 

Läroböcker
Schön, U-K & Santana, M. (2018) Delaktighet och brukarmedverkan bland människor med psykisk ohälsa. I Eldh, A. (red) Delaktighet och patientmedverkan. Stockholm: Studentlitteratur

Schön, U-K (2017) Om återhämtning från psykisk ohälsa och betydelsen av delaktighet, i Englander, M. & Ingvarsdotter, K. reds Socialpsykiatrins grunder, Människans villkor. Malmö: Gleerups

Rosenberg, D. & Schön U-K (2013) Återhämtning från teori till praktik, i Brunt, D. & Hansson, L. reds, Att leva med psykiska funktionsnedsättningar. Lund: Studentlitteratur. Sid. 355-372

Schön, U-K. (2012) Vad avses med återhämtning? i Bogarve, C., Ershammar, D. & Rosenberg, D. reds (2012) Rehabilitering och stöd till återhämtning. Stockholm: Gothia. Sid. 20-37

Lennestig, M. & Schön, U-K. (2005).  Mot nordliga vindar skyddad. Psykiatrisk vård, patienter och Säters sjukhus under 100 år. Stockholm: Carlssons

 

Senast uppdaterad: 17 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa