Profiles

Vera Sundin framför en träddunge.

Vera Sundin

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post vera.sundin@littvet.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum A 107
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Född 1989. Masterexamen i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Studier i franska, engelska och psykologi. Doktorand i litteraturvetenskap sedan september 2017. Aktiv i Sällskapet för 1700-talsstudier.

 

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt analyserar pastoralens funktioner i svensk litteratur från mitten av 1700-talet till början av 1800-talet. Jag undersöker den pastorala kodens elasticitet, hur den har använts för att gestalta minnen och visioner, både samhälleliga och existentiella. I centrum står teman som natur, urbanitet, patriotism, nostalgi och framtidstro. Undersökningen utgår huvudsakligen från texter av fyra diktare: Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718–1763), Gustaf Philip Creutz (1731–1785), Carl Michael Bellman (1740–1795) och Erik Johan Stagnelius (1793–1823).

 

Handledare

Anna Cullhed, Thomas Götselius

 

Intresseområden

pastoral, 1700-tal, tidigmodern historia, kärleksforskning, salongslitteratur, förfeminism, natur/kultur-dikotomin

 

Konferenspresentationer

"The Potential of Pastoral: Female Authorship and the Elasticity of the Idyllic Code", ISECS Congress 2019, Edinburgh, juli 2019

"I pastoralens rum: Tankebyggarna och det svenska Arkadien", SWECS19, Stockholm, oktober 2019

 

Publikationer

"Nordenflycht vågade ta debatten med Gud", Under strecket, Svenska Dagbladet 2016-11-05

Recension: "Hugo Nordland: Känslor i krig: Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814", Sjuttonhundratal, 2016

"L’Amour Raisonnable: Précieuse Perspectives on Love – Hedvig Charlotta Nordenflycht and the French Seventeenth-Century Salon", Traces of Transnational Relations in the Eighteenth Century, red. Tim Berndtsson m.fl., Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2015

 

Senast uppdaterad: 27 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa