Stockholms universitet logo, länk till startsida

Victor JohanssonDoktorand

Om mig

I'm a PhD student within the national research school “Schooling in perspective: A graduate school in applied history of education”. My PhD project explores the Swedish "pupils movement" from a historical perspective using social movement- and civil society perspectives. 

I have my background working within various swedish nonprofits which has sparked a research interest in civil society in its broader sense. I have a double Bachelor degrees in Sociology and Educational Science, and a Masters Degree in Sociology from University of Gothenburg. In my masters thesis I studied historical transformations of how swedish nonprofits have communicated to affiliate volunteers.

Undervisning

Jag undervisar i utbildningshistoria på lärarprogrammets utbildningsvetenskapliga kärna. Jag är också kursledare för kursen "Skola i förändring - utbildningshistoriska och utbildningssociologiska perspektiv på utbildning". 

Forskning

Tillsammans med mina handledare som också arbetar med ett projekt om elevrörelsens historia så har vi en blogg där det går att följa arbetet: https://elevrorelsenshistoria.wordpress.com/ 

Forskningsprojekt