Profiles

Wissam Mounzer

Wissam Mounzer

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 76
E-post wissam.mounzer@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Rum 336
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Wissam Mounzer, universitetslektor i specialpedagogik, har en bakgrund som psykolog och specialpedagog med intresse för tillämpad beteendeanalys och fokus på lärande och utveckling av barn med autism och NPF. Hans forskningsfokus riktas främst mot barn med autismspektrumtillstånd och deras familjer. Framför allt är han intresserad av att implementera särskilda insatser som har sin grund i tillämpad beteendeanalys, vilka främjar lärande och utveckling av barn med särskilda behov. Han studerar också olika aspekter av kulturkompetens hos service providers. Dessutom driver han och ger veckovis handledning via Skype till två privata skolor i Syrien för barn i behov av särskilt stöd, med autismspektrumtillstånd och/NPF-diagnos. Dessa kallas: Future Center for Children with Special Needs.

År 2013 disputerade Wissam vid Damaskus universitet i Syrien med avhandlingen Parent-mediated vs teaching as usual: Reducing problem behavior in a sample of children with autism. Syftet med avhandlingen var att undersöka effektiviteten av ett interventionsprogram grundat på vissa tillämpade beteendeanalysmetoder kombinerat med medverkan av dessa barns föräldrar (i detta fall mödrar) för att minska vissa beteendeproblem hos barnen (3-5 gammal) som hade diagnoserats med autismspektrumtillstånd. Den teoretiska utgångspunkten var att det är svårt att genomföra lämpliga evidensbaserade program om man utelämnar den aktiva föräldrarollen. Detta då familjer är den första miljön ett barn relaterar till; det är inom familjen som barnets behov av trygghet och stabilitet tillgodoses och det är den viktigaste miljö där barnets karaktär bildas. Det interaktiva samspelet mellan barnet och föräldrarna spelar den viktigaste rollen för barnets långsiktiga utveckling.

Publikationer på Arabiska:

  1. Mounzer, W. (2015). Differences in the Dimensions of Family Interaction between the families of Autistic Children and Families of children with typical development. Institute of Arabic researches and studies Journal, 12(3), 73-99.
  2. Mounzer, W. (2014). Developing some visual perception skills among a sample of children with High-Functioning Autism. Scholar Journal  in Yemen 25(2), 162-186.
  3. Mounzer, W. (2013). Instructional Strategies used by teachers in special units in institutions for children with Intellectual disabilities in Damascus. Journal of Al-Furat University, 2(1), 59-81.
  4. Mounzer, W. (2012). Knowledge of behavioral strategies among Syrian teachers at Primary schools in the municipality of Rif-Damascus. Education and Psychology Journal, 17(1), 116-139.
  5. Mounzer, W. & AL Khateeb, J. (2009). Parents' Satisfaction with Services provided to their children with Autism in Syria. Arabian Academy for Special Education journal, 9 (2), 89-107.

Ph.D Dissertation:

Mounzer, W. (2013). Parent-mediated vs teaching as usual:  Reducing problem behavior in a sample of children with autism. Damascus University

 

Senast uppdaterad: 17 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa