Konferenser och seminarier

Här hittar du allmän information om våra öppna seminarierserier, i första hand Allmänna seminarieserien i psykologi. För de enskilda seminarierna hänvisar vi till kalendern på vår startsida.

 

Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen.

Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15, på plats i Albano och/eller med stöd av Zoom. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bland annat halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Seminarierna annonseras i vår kalender

Hörsal i Albano. Foto: Psykologiska institutionen/HD
I undantagsfall kan seminarierna hållas i en större hörsal, annars i ett mötesrum inne på Institutionen.

Psykologiska institutionen har ett nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien ingår. Dessutom får du information om vår forskning och våra utbildningar samt andra evenemang och nyheter.

Utgivning sker kring månadsskiftena under terminstid. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Läs mer om Stockholms universitets personuppgiftsbehandling

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

GETZ-seminarier

GETZ står för "Gösta Ekman Tutorial Zeminars": Grundläggande praktisk handledning inom ämnen som är intressanta för forskare, lärare och andra.

Seminarier anordnas oregelbundet när tillfäle uppstår.

För mer information om GETZ, kontakta professor Stefan Wiens, sws@psychology.su.se, eller professor Mats E. Nilsson, mnn@psychology.su.se.

Seminarierna annonseras i vår kalender

 

Konferens

The 2nd exploratory workshop in Cognitive & Educational Neuroscience, 5–6 maj 2022

Albanotrappan. Foto: Ingmarie Andersson
Albanotrappan. Foto: Ingmarie Andersson

Varmt välkommen att delta i den andra av tre workshops på temat “Cognitive & Educational Neuroscience”.

Syftet är att stärka relationerna mellan personalen i förskola/skola och forskare med olika disciplinär bakgrund (utbildningsvetenskap, psykologi, neurovetenskap) avseende det snabbt växande fältet pedagogisk neurovetenskap.

Arrangemanget av dessa workshops är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Umeå universitet och är finansierat av Vetenskapsrådet.

Program och övrig information hittar du på konferensens egen sida
 

När? Torsdag den 5 och fredag 6 maj.

Var? Lärosal 24, Albano, hus 4, plan 2, Albanovägen 12, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, eller online via Zoom.

Anmälan senast den 28 april till e-post: workshop2@psychology.su.se (ange IRL/Zoom, om du vill vara med båda dagarna eller bara den ena, och om du vill vara med på buffén den 5 maj).

På denna sida