Kontakt

På den här sidan har vi samlat kontaktuppgifter till student-expeditionen, studievägledningen, vår internationella koordinator samt till våra studierektorer. Om du inte hittar svaren på dina utbildningsfrågor på sajten så kontakta gärna någon av oss. Längre ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till lärare och övrig personal, till våra aktiva ämnesråd samt till centrala Infocenter, i Studenthuset, Frescati.

Studentexpedition

För frågor om registrering, scheman, tentor, litteratur, studieintyg med mera kontaktar du vår studentexpedition som ansvarar för studentärenden. 

Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen då detta underlättar hanteringen av ditt ärende.

Studentexpedition
Studentexpedition - Tentamina och logopedkurser
Studentexpedition - Grundnivå
Studentexpedition - Psykologprogrammet
Studentexpedition - Psykoterapeutprogrammet samt specialistkursen Klinisk neuropsykologi
Studentexpedition - Avancerad nivå och forskarnivå

Studievägledning

Hos oss får du ämnesspecifik vägledning och information om institutionens kurs- och programutbud, eventuella kombinations- och vidarerutbildningsmöjligheter samt relevans på arbetsmarknaden.

Vi kan även svara på frågor kring din studiesituation och vara ett stöd för dig som enskild student (till exempel vid tillgodoräknande, studieuppehåll, studieplanering och kompletteringar).

Det snabbaste sättet att komma i kontakt med oss är via e-post (se adresser nedan).

Boka tid för besök/samtal

Studenter på masternivå och uppåt bokar tid genom e-post, se nedan. Övriga använder bokningslänken ovan. Var noga med att på förstasidan välja om du vill komma på samtal på plats på institutionen eller ha tid via telefon/Zoom.

Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet i PAO
Studievägledare för Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet
Studievägledare för masterutbildning

Internationell koordinator

Vill du veta mer om utlandsstudier och är intresserad av att genomföra ett studieutbyte?

Läs mer om utlandsstudier och kontakta vår internationella koordinator för vägledning, information och stöttning i processen. Boka tid via e-post, se adress nedan.

Internationell koordinator

Studierektorer

Studierektorerna leder respektive lärarkollegium och ansvarar därigenom för planering av kursutbud, kursplaner, kurslitteratur, lärarbemanning, vissa arbetsmiljöfrågor med mera. Studierektorerna är medlemmar av den informella ledningsgruppen, som är prefektens rådgivande organ.

Studierektor - Grund- och avancerad nivå, inkl PAO
Studierektor - Psykologprogrammet samt specialistkursen Klinisk neuropsykologi
Studierektor - Psykoterapeutprogrammet
Studierektor - Forskarnivå

Personal

Kontaktinformation till lärare och övrig personal hittar du i våra personallistor:

Personal A – Ö

Personal per personalgrupp

Ämnesråd

Doktorandrådet i Athena (PhD Student Council)

PÄR - Psykologstudenternas ämnesråd (inkl PYR)

SthlmUP (För PAO-studerande)

Infocenter, Studenthuset, Frescati

Studenthusets entréplan, Universitetsvägen 2B.

Information om öppettider med mera

På denna sida