Studera utomlands

Att åka på ett studieutbyte är en rolig och värdefull upplevelse. Du kan som student välja att åka på utbytesstudier till något av de universitet som Psykologiska institutionen har avtal med eller att åka via Stockholms universitets centrala avtal och nätverk.

I samband med ditt utbyte får du möjlighet att reflektera över egna värderingar, perspektiv, styrkor och utvecklingsbara egenskaper.

Av de reseberättelser som vi får ta del av framgår tydligt att ett studieutbyte också ger dig minnen - och kanske vänner - för livet. Du kan läsa en av dessa berättelser längre ner på sidan.

Men det krävs god planering och den processen blir en läroprocess i sig. Att reflektera över egna mål, kulturförståelse och problemlösningsförmåga är lika viktigt som den praktiska studieplaneringen.

Photo by Tyler Nix on Unsplash


Vad har du för drömmar? Vad ser du för hinder?

En nordisk studie visar att studenter ser osäkerhet om tillgodoräknanden och förlängning av studietiden som hinder för utlandsstudier. Men med vägledning, uppmuntran och god planering kan sådana hinder minimeras.

Läs mer om studien på www.uhr.se

Anmäl ditt intresse i god tid genom att mejla till exchange@psychology.su.se, helst en termin eller ett helt år innan det är aktuellt med ett utbyte, och berätta, så att du kan få den vägledning som du behöver före sista ansökningsdag.

Var uppmärksam på de olika utlysningsdatumen, då dessa är olika för institutionsavtal och centrala avtal (se Aktuella utlysningar här nedan).

Följ dina drömmar, ta första steget och mejla till exchange@psychology.su.se.

Institutionsavtal

Du hör av dig senast i december 2020 och skickar din ansökan till exchange@psychology.su.se senast den 8 februari 2021 om du är intresserad av att åka iväg på ett studieutbyte höstterminen 2021.

Läs mer om våra avtal här nedan.

Centrala avtal

För utbyten utanför Europa krävs ett års förberedelser och minst en termin inför studieutbyten inom Europa.

Datum: 5 november – 5 december 2020.

Läs mer här

Erasmuspraktik

Ansökan minst 6 veckor före planerad avresa. Det krävs god förberedelse. Praktikplats behöver godkännas så hör av dig tidigt, så att du kan få den information och vägledning som krävs, så att du hinner söka i tid.

Recent Graduate Praktik

Intresserad? Mejla till exchange@psychology.su.se så får du direkt assistans utifrån din situation. Sökes sista terminen före examen.

Utlysningar inom Nordplus

Deadline för nominering samt tillgängliga platser varierar för olika partneruniversitet. Kontakta exchange@psychology.su.se för mer information!

Läs mer om Nordplus längre ner på sidan.

Fältstudier - Minor Field Studies

Datum: 15 april – 5 maj VT21 inför HT21.

Läs mer om MFS längre ner på sidan.

Erasmus+ - Psykologiska institutionens avtal

Du kan söka till de lärosäten som Psykologiska institutionen har träffat Erasmusavtal med. Läs mer om våra avtal här:

Psykologiska institutionens avtal (Erasmus+)

Stockholms universitet har dessutom en databas med såväl institutionsavtal som centrala avtal. Se om ditt drömuniversitet har ett giltigt avtal med SU, och hör i så fall av dig till exchange@psychology.su.se för att ta första steget...

Centrala avtal: su.moveon4.de/publisher/9/eng#
Institutionsavtal: su.moveon4.de/publisher/5/eng#

Hur söker jag?

Före, under och efter ett utbyte finns det praktiska saker att gå igenom och följa upp. Mer information samt praktiskt material skickas ut via mejl efter att du har mejlat in din intresseförfrågan till exchange@psychology.su.se.

Hör av dig i god tid. Det kan vara lämpligt att boka tre möten/telefonmöten innan du gör en ansökan, så att du kan få stöd och vägledning och kan skriva en komplett ansökan.

Ansökan görs i två steg - först ansöker du om att nomineras till en av Psykologiska institutionens utbytesplatser (se nedan). Efter att du blivit nominerad söker du direkt till partneruniversitetet.

 1. Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven här nedanför.
 2. Fyll i Ansökan om nominering till utbytesstudier (SUPSY-52) (194 Kb) (Word).
  Bifoga ett studieintyg och ett personligt brev:  Personal Letter 2020/2021 (189 Kb) (Word)
 3. För preliminära kursval: Utgå från respektive partnerinstitutions hemsida vad gäller kursutbud. Observera att dessa kursval är preliminära; om du blir nominerad kan dessa justeras i samband med att du gör den slutgiltiga ansökan till partneruniversitetet.
 4. För att du ska kunna tillgodoräkna dig studierna finns olika saker att tänka på beroende på vilken examen du läser mot. För frågor kring dina kursval och tillgodoräknanden kontakta exchange@psychology.su.se
 5. Skicka ansökan till exchange@psychology.su.se

För att ansöka om utbyte via Psykologiska institutionens Erasmusavtal måste du:

 • Vara registrerad och aktiv som student vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet med avsikt att ta ut en examen vid Stockholms universitet.
 • Inte tidigare ha varit på utbyte via Erasmus på samma studienivå i mer än sex månader.
 • Studera 3-12 månaders heltidsstudier vid värduniversitetet.
 • Kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier inom din utbildning vid Stockholms universitet.
 • Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 60 hp, varav minst 30 hp i psykologi.
 • Visa personlig lämplighet och mognad för utbytesstudier. Detta görs i vägledningssamtal med utbyteskoordinator.

Respektive mottagande lärosäte kan också kräva dokumenterade språkkunskaper, krav på lägsta betyg och särskilda behörighetskrav för kurser.

Denise Winroth, student på Allmänt masterprogram i psykologi, åkte på utbyte till Leuven, Belgien

Reseberättelse, Erasmus+

När får jag veta om jag blivit nominerad?

Normalt kan vi komma med besked till de sökande inom två veckor efter sista ansökningsdag.

Om jag blir nominerad, vad händer sen?

Efter att du har blivit nominerad gör du ansökan till partneruniversitetet. Exakta datum och rutiner kan skilja sig per partneruniversitet.

Kostar det något att åka på utbyte?

Du betalar inga terminsavgifter på mottagande lärosäte, men du måste själv betala för uppehälle under studierna. Utbytesstudier via avtal berättigar till studiemedel från CSN, se deras webbsida för mer information.

Utbyte via Erasmus+ ger också ett stipendium som hjälper dig att täcka de extrakostnader som uppkommer vid utbytet.

Mer information om Erasmusstipendium

Hur får jag mina kurser tillgodoräknade?

Du fyller i blanketten  Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier (SUPSY-54) (234 Kb)  och lämnar in den till Psykologiska institutionens internationella koordinator. Beslut fattas av studierektor för utbildningen. Mer information och regler hittar du i blanketten på sidan 2.

Utbytesstudier via Nordplus

Observera att utbyte via Nordplusnätverket i psykologi endast är öppet för dig som läser Psykologprogrammet.

Utbytesstudier via Nordplus

Nätverket Civis

Via nätverket Civis har studenter möjlighet att söka till utbyte i Europa. Erasmusregler gäller för utbytet. Följande universitet ingår i nätverket:

Aix-Marseille Université (Frankrike)

National and Kapodistrian University of Athens (Grekland)

University of Bucharest (Rumänien)

Université libre de Bruxelles (Belgien)

Universidad Autonoma de Madrid (Spanien)

Sapienza Università di Roma (Italien)

Stockholms universitet

Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland)

 

Utbyte utanför Europa

Läs mer på:

Ansökan centrala avtal och nätverk - steg för steg

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium som syftar till finansiering av utlandsvistelse i samband med examensuppsats med anknytning till ett utvecklingsland. Finansieringen är tänkt att täcka kostnader för en datainsamling som sker under 8-10 veckor. Du som skall skriva examensuppsats på grund- eller avancerad nivå, inklusive psykologexamensuppsats, och är intresserad av att göra ditt uppsatsarbete i samarbete med en institution/organisation i ett utvecklingsland kan söka detta stipendium.

Läs mer om MFS
 

MFS-inspiration

Bli inspirerad av den personliga videon som Tobias Landström gjorde när han åkte till Colombia för att samla data till sin psykologexamensuppsats genom ett MFS-stipendium våren 2018.

 

 

Tycker du att det låter lockande att praktisera utomlands? Som student vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendium för att göra praktik, skriva uppsats eller samla in data i ett land som ingår i Erasmusprogrammet.

Praktik utomlands via Erasmus+

Kontakt

För bokning av vägledningssamtal via telefon eller på plats på institutionen, skicka e-post till adressen nedan. Skriv din fråga samt ange kontaktuppgifter i meddelandet.

Internationell koordinator
På denna sida