Ny student

När du har blivit antagen till en utbildning vid Psykologiska institutionen så är du förstås angelägen om att snabbt komma igång. Den här sidan hjälper dig att inte missa något viktigt.

Huvudsakligen online-undervisning

Undervisningen är tills vidare huvudsakligen online-baserad, dock kan undantag förekomma.

Håll dig regelbundet uppdaterad via vår hemsida, ditt schema och din kurssajt i Athena. Om ny information eller nya riktlinjer kommer kan beslut rörande undervisningen komma att ändras med kort varsel.

Välkommen till Frescati Hage

Aktivera ditt universitetskonto, registrera dig på din utbildning, studera anvisningar och schema, skaffa kurslitteratur. Och kom igång med Livet som student!


Aktivera ditt universitetskonto

Om du inte redan har ett aktivt Universitetskonto från en tidigare termin så ska du inför terminsstart gå in på webben för att aktivera ditt universitetskonto. Du behöver kontot för att få tillgång till universitetets IT-tjänster.

Passa även på att beställa Universitetskortet, som du behöver för vissa bibliotekstjänster samt för att använda det centrala utskriftssystemet Printomat.

Läs mer och aktivera ditt universitetskonto


Registrering

Det är viktigt att du registrerar dig på din kurs eller ditt program för att behålla din plats. För att registrera dig på rätt sätt måste du följa de anvisningar gällande registrering/upprop som gäller för din kurs/ditt program. Se e-post som skickas ut i god tid före terminsstart. Kontrollera på vår hemsida eller kontakta Studentexpeditionen om du inte fått information.

Under registreringsperioden ska du normalt sett webbregistrera dig i Ladok för studenter, under fliken Aktuell utbildning. Logga in med ditt universitetskonto. Om du inte kan webbregistrera dig, t ex på grund av oklarheter kring förkunskapskraven, så kontakta Studentexpeditionen i god tid före terminsstarten.

Webbregistrera dig här


Athena - vår lärplattform

Studentgrupp med datorer

Varje kurstillfälle har en egen Athena-sajt och du kommer med på din kurssajt genom att registrera dig på kursen. All kursspecifik kommunikation sker genom Athena. Här hittar du schema, kursplan, kursmaterial, och inlämnings-uppgifter. Du får påminnelser om aktiviteter på kursen och kan kommunicera med kurskamrater och lärare. – Ännu inte fått tillgång till Athena? Hitta ditt schema på schema.su.se!

Athena

Athena är Stockholms universitets namn på lärplattformen Itslearning och så heter även den mobilapp som hör till och som du bör ladda ner till din mobil. Appen är gratis och finns för såväl iPhone som Android på respektive app store.

Appen är den snabbaste vägen att ta del av meddelanden och aktiviteter i Athena, men ersätter inte webbversionen i sin helhet.

Policy för handouts

Institutionens uttalade policy är att inte kopiera upp handouts på papper. Du hittar allt sådant material i Athena.

Problem med Athena? Här hittar du hjälpen!

Hjälp med Athena

Bokframsida: Psychology Schacter et al 2019
Psychology av Schacter et al, 2019

En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin då visas på kurssidan i Utbildningskatalogen, så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

Akademibokhandeln i Frescati ansvarar av hävd för obligatoriska kursböcker, men det finns även en andrahandsbokhandel, Campusbutiken, där du kan köpa och sälja kurslitteratur. Båda finns i Allhuset, Frescati.

Annars finns ju även olika nätbutiker, antikvariat och boklådor "på stan".

Ibland lägger lärare upp kompendier direkt på din kurssajt i Athena.

Vetenskapliga artiklar ska du dock själv ladda ner så att författare och förlag kan se hur mycket deras alster används. Du söker ut artiklarna via Universitetsbibliotekts hemsida och loggar vid uppmaning in med ditt universitetskonto, så får du tillgång till de artiklar du behöver utan kostnad.

Du kan den här vägen även söka kostnadsfritt i olika databaser och i till exempel Nationalencyklopedien!

Akademibokhandeln

Campusbutiken

Stockholms universitetsbibliotek

Egen dator och IT-support

Datorsal - idag har vi Windowsbaserade datorer i salarna

Som student vid Psykologiska institutionen kommer du att behöva tillgång till en dator för att skriva hemuppgifter, använda lärplattformen Athena, ladda ner forskningsartiklar, räkna statistik med mera. Men måste du ha en egen dator?

Datorsal eller egen dator?

Om du fastnar med ett akut IT problem och inte hittar svaret på SU-webben (IT för studenter) eller i Serviceportalen, så kan du kontakta institutionens Datorenhet. De sitter i Frescati Hagväg 8, plan 1, mittemot hissen. Ring på och vänta på klicket. Kom in och gå uppför halvtrappan.

Om problemet gäller något SU-system som Universitetskontot, Athena, Ladok för studenter, Printomat osv, så kan du ringa Helpdesk på 08-16 1999, så kan de förhoppningsvis hjälpa dig att lösa det akuta problemet.

IT för studenter

Serviceportalen

Studera med funktionsnedsättning

För studenter med olika typer av funktionsnedsättning finns stödfunktioner vid Stockholms universitet, men för att ta del av stödet måste du först göra en ansökan.

Studera med funktionsnedsättning


Dina rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter - kvinna med hörlurar läser i ett häfte

Som student är det viktigt att känna till såväl rättigheter som skyldigheter kring studierna. Om du till exempel inte känner till reglerna kring citering kan du bli avstängd från dina studier på grund av fusk.

En rättighet som du har är att aktivera dig i ett ämnesråd eller vid studentkåren. Vid Psykologiska institutionen har vi tre aktiva ämnesråd. Se även Under utbildningen.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter

Campus Albano genererad bild

Till och med vårterminen 2021 håller Psykologiska institutionen till i Frescati Hage, men inför höstterminen 2021 går flyttlasset snett över Roslagsvägen till det nybyggda Campus Albano.

Hitta till oss

Matställen i närheten

Kontakt

Studentexpeditionen

För frågor om registrering, scheman, tentor, litteratur, studieintyg mm kontaktar du vår studentexpedition som ansvarar för studentärenden.

Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen då detta underlättar hanteringen av ditt ärende.

Studievägledning

Hos oss får du ämnesspecifik vägledning och information om institutionens kurs- och programutbud, kombinations- och vidarerutbildningsmöjligheter samt relevans på arbetsmarknaden. Vi kan även svara på frågor kring din studiesituation och vara ett stöd för dig som enskild student.

Det snabbaste sättet att komma i kontakt med oss är via e-post (se adresser nedan).

Boka tid för besök/samtal

Var noga med att välja på förstasidan om du vill komma på samtal på plats på institutionen eller ha tid via telefon/Zoom. Observera att bokning av tid för avancerad nivå görs genom att skicka e-post till adressen nedan. Skriv din fråga samt ange kontaktuppgifter i meddelandet. 

Studievägledningen

Studentexpedition
Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet i PAO
Studievägledare för Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet
Studievägledare för masterutbildning
På denna sida