Studera med funktionsnedsättning

För studenter med olika typer av funktionsnedsättningar erbjuds olika former av särskilt pedagogiskt stöd vid Stockholms universitet.

Stödet organiseras både centralt vid universitetet, via Studentavdelningen, och vid ämnesinstitutionerna.

 

Viktig information om särskilt stöd på tentor 2–14 januari 2024

Sista dag för anmälan om särskilt stöd till samtliga salstentor på Psykologiska institutionen som går 2–14 januari 2024 är den 18 december 2023.

Sena anmälningar kommer ej att behandlas.

Fyll i onlineformuläret Anmälan om studiestöd vid salstentamen

Några studenter skriver tenta, för hand och vid dator. Foto: Lena Katarina Johansson

Observera att du måste ha skickat in dit NAIS-intyg till Psykologiska institutionen via studiestod@psychology.su.se för att kunna beviljas stöd. Har du inte skickat in ditt intyg kommer din anmälan ej att behandlas.

Observera också att du alltid måste göra den vanliga tentaanmälan i Ladok, utöver anmälan om särskilt stöd.

Har du frågor kontakta studiestod@psychology.su.se

Salstentor som går innan eller efter 2–14 januari 2024 berörs inte, utan har som vanligt deadline 14 dagar före tentadatum.

 

Kom igång!

För att ta del av stödet måste du först göra en ansökan i systemet som kallas Nais. Ansökan handläggs av samordnarna för särskilt pedagogiskt stöd vid Studentavdelningen.

  1. Gör din ansökan i systemet Nais.
  2. En samordnare för särskilt pedagogiskt stöd vid Studentavdelningen kommer att kontakta dig för att boka en tid för ett möte.
  3. Efter ditt möte med samordnaren kommer du att få ett dokument i Nais som kallas ”Rekommendation om anpassning i studiesituationen”. Endast du själv och de centrala samordnarna kommer åt detta dokument i Nais.
  4. Skicka dokumentet ”Rekommendation om anpassning i studiesituationen” till Psykologiska institutionen via studiestod@psychology.su.se. 
  5. När du skckat in dokumentet får du information tillbaka via e-post om hur du får dina stödåtgärder på plats i praktiken, och möjlighet att ställa eventuella frågor du har. Du måste skicka in intyget i pdf-format, inte som ett foto. Du kan ladda ner intyget i pdf-format ur Nais-systemet.

Gör en ansökan i Nais!

Gör din ansökan så tidigt som möjligt inför att du ska börja studera! Du kan inte beviljas stödåtgärder innan din ansökan är beviljad.

Rekommendation om anpassning i studiesituationen är alltid tidsbegränsat. Du kan endast beviljas stöd under den tid då du har ett giltigt intyg. Om giltighetstiden är på väg att ta slut och du har fortsatt behov av stöd måste du ta kontakt med samordnarna för att få intyget förnyat. 

Om du behöver hjälp eller annars har frågor kring att beviljas stöd, ta kontakt med Studentavdelningens samordnare för särskilt pedagogiskt stöd. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på deras webbsida:

Studera med funktionsnedsättning

 

Skicka ditt beslut om särskilt stöd från Karolinska Institutet till din terminsansvariga lärare på KI.

 

Information om olika anpassningar

Du hittar information om rutiner för olika anpassningar vid Psykologiska institutionen i vår "Handbok för studenter som studerar med funktionsnedsättning".

Handbok för studenter som studerar med funktionsnedsättning (218 Kb)  (senast uppdaterad 2023-09-07)

 

Studiestöd vid salstenta

Fyll i onlineformuläret Anmälan om studiestöd vid salstentamen

Notera att du måste göra detta för varje individuell tenta.

Deadline är alltid 14 dagar innan tentan. Har du inte anmält dig i tid kan du inte beviljas stöd för tentan.

Studiestödsfunktionen vid Psykologiska institutionen kontrollerar inkomna anmälningar och meddelar den berörda läraren, Studieadministrationen och (vid salstenta) den centrala avdelningen Tentamensservice.

Efter att du anmält dig via formuläret får du, inom ett par dagar, en bekräftelse på din anmälan via mail. 

Observera att du vid salstentamen även behöver anmäla dig i Ladok för studenter senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

För att kunna beviljas stöd vid tentan måste du ha ett giltigt Rekommendation om anpassning i studiesituationen och ha skickat in det till Psykologiska institutionen via studiestod@psychology.su.se. Du kan endast beviljas stödåtgärder som finns rekommenderade i dokumentet. 

Har du frågor om särskilt stöd vid tenta – använd inte formuläret utan skicka istället ett mail till Studiestödsfunktionen vid Psykologiska institutionen via studiestod@psychology.su.se

 

Håll koll!

Ibland uppdateras våra rutiner för olika anpassningar och stödåtgärder. Ha för vana att regelbundet uppdatera dig på ny information som kan vara relevant för dig här på webben och i handboken.

 

Kontakt

Särskilt pedagogiskt stöd organiseras både centralt vid universitetet, via samordnarna vid Studentavdelningen, och vid ämnesinstitutionerna.

Om du behöver hjälp eller har frågor kring att ansöka om och beviljas stöd, eller andra frågor kring din rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd – ta kontakt med Studentavdelningens samordnare för studenter med funktionsnedsättning. 
Kontaktuppgifter finns på deras webbsida:

Studera med funktionsnedsättning

Har du frågor om rutiner för särskilt stöd i dina studier vid Psykologiska institutionen tar du kontakt med Studiestödsfunktionen vid Psykologiska institutionen:

Studiestöd
På denna sida