Konferenser och seminarier

Här hittar du allmän information om våra öppna evenemang och seminarierserier, i första hand Allmänna seminarieserien i psykologi. För de enskilda seminarierna hänvisar vi till kalendern på vår startsida.

 

Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen.

Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15, på plats i Albano och/eller med stöd av Zoom. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bland annat halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Seminarierna annonseras i vår kalender

Hörsal i Albano. Foto: Psykologiska institutionen/HD
I undantagsfall kan seminarierna hållas i en större hörsal, annars i ett mötesrum inne på Institutionen.

Psykologiska institutionen har ett nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien ingår. Dessutom får du information om vår forskning och våra utbildningar samt andra evenemang och nyheter.

Utgivning sker kring månadsskiftena under terminstid. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Läs mer om Stockholms universitets personuppgiftsbehandling

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

GETZ-seminarier

GETZ står för "Gösta Ekman Tutorial Zeminars": Grundläggande praktisk handledning inom ämnen som är intressanta för forskare, lärare och andra.

Seminarier anordnas oregelbundet när tillfälle uppstår.

För mer information om GETZ, kontakta professor Stefan Wiens, sws@psychology.su.se, eller professor Mats E. Nilsson, mnn@psychology.su.se.

Seminarierna annonseras i vår kalender

På denna sida