Studera hos oss

Psykologi som vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande av människors upplevelser och beteenden. Psykologiska institutionen erbjuder kurser och utbildningar på alla nivåer för dig som vill lära dig mer i ämnet.

Oavsett om du vill läsa en längre yrkesförberedande utbildning som Psykologprogrammet eller en fristående kurs som komplement till en examen i ett annat huvudämne så får du hos oss en psylogiutbildning som rustar dig för arbetslivet, med stark koppling till forskning, i en stimulerande studiemiljö.

Våra utbildningar


Bygg din egen utbildning

Bygg din egen utbildning - byggarbetsplatsen i Albano 2018

Vad är det för skillnad på att läsa fristående kurser och program? Hur bygger jag min egen utbildning med inriktning mot psykologi? Var i arbetslivet finns det efterfrågan på psykologisk kunskap? Hos oss får du en bred utbildning som du ofta kan påverka så att den passar just dina önskemål och intressen.

Bygg din egen utbildning i psykologi


Internationalisering

Photo by Tyler Nix on Unsplash

Psykologiska institutionen satsar på internationalisering, vilket bl a resulterat i Internationellt masterprogram i psykologi, 120 hp, som redan den första kursomgången lockade hundratals sökande från hela världen. Vi har många inresande studenter och vi uppmuntrar våra studenter att åka på studentutbyte eller att söka ett MSF-stipendium för att samla in data till ett uppsatsarbete.

Studera utomlands


Stark koppling till forskning

Luktforskning

Vid Stockholms universitet har vi en omfattande och framstående forskning inom psykologins samtliga huvudområden. Lärarna är aktiva forskare, en garanti för att undervisningen alltid uppdateras med de senaste forskningsrönen. Lärarna har djup kunskap och ett stort engagemang för ämnet.

Forskning vid Psykologiska institutionen


Från Frescati Hage till Albano

Albano, hus 4, vinter Bild från campusalbano.se
Bild från campusalbano.se

Sedan 1982 har Psykologiska institutionen legat i det charmiga och naturnära Frescati Hage, i stora och rymliga lokaler från tidigt 1900-tal, med utsikt över Brunnsvikens vatten. Men dessa lokaler börjar bli slitna och inför hösten 2021 går flyttlasset till det nybyggda campus Albano, där vi får fräscha och ändamålsenliga lokaler. Från att vara utspridda i flera olika hus i Frescati Hage samlas vi på ett par plan i det nya hus 4 i Albano...

Albano – en unik utbildnings- och forskningsmiljö


Vad är psykologi?

Psi för Psykologi

Psykologi som vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande av människors upplevelser och beteenden. För dig som önskar en lite mer utförlig definition har vi en egen sida...

Vad är psykologi?

På denna sida