Våra utbildningar

Psykologisk kunskap är värdefull såväl i arbetslivet som i det privata. Du kan läsa ämnet som en sammanhållen yrkesutbildning, som generella ämnesstudier eller som en del i en utbildning med annan inriktning.

Sök bland våra utbildningar

På Psykologiska institutionen hittar du såväl kurser som program på grund-, avancerad och forskarnivå. Vi erbjuder även specialistkurser för legitimerade psykologer samt uppdragsutbildning inom många delar av psykologin.

På kurssidorna i Utbildningskatalogen hittar du kursplaner, kursanvisningar, scheman, kurslitteraturlistor, kontaktinformation med mera.

Du som är registrerad student på en kurs hittar kursinformation och -kommunikation i lärplattformen Athena.

 

Fristående kurser på grundnivå

Studenter i Albano. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Studier på grundnivå motsvarar de tre första årens universitetsstudier, dvs upp till en kandidatexamen (180 hp). Du kompletterar t ex följande kurser i psykologi med 90 hp i andra ämnen.

Psykologi I – kurspaket, 30 hp *
Psykologi II – kurspaket, 30 hp
Psykologi III – kurspaket, 30 hp

Du kan även söka till kurser som ingår i Psykologi II – kurspaket.

Läs mer om att bygga en kandidatexamen i psykologi

* Kursen har nytt upplägg inför HT 2023. Du som läser kursen Psykologi I, VT 2023, hittar aktuell information här: Psykologi I (PS1122).

På distans

Hösten 2021 gav vi för första gången en kurs helt på distans! Kursen heter Stress och hälsa i arbetslivet, 7,5 hp och ges på halvfart kvällstid i samarbete med Stressforskningsinstitutet.

Hösten 2023 ger vi även kursen Rättspsykologi, 7,5 hp, på distans, fast då på engelska.

 

Psykologprogrammet, 300 hp

Studenter i Albano. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Psykologprogrammet är ett femårigt program för dig som vill bli yrkesverksam psykolog. Det är ett sammanhållet utbildningsprogram som leder fram till psykologexamen.

Psykologexamen samt ett års praktisk psykologtjänstgöring (PTP) ger behörighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Psykologprogrammet

 

 

 

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Studenter på terassen, Albano. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Utbildningen är ett yrkesprogram som leder fram till psykoterapeutexamen, som berättigar till psykoterapeutlegitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen.

För Specialistinriktning för psykologer är den även specialistgrundande i klinisk psykologi (psykologisk behandling/psykoterapi). Specialistinriktningarna vänder sig till dig som är legitimerad psykolog.

Läs mer om den inriktning som du är intresserad av; metod PDT eller metod KBT, med eller utan specialistinriktning.

Psykoterapeutprogrammet (SPTUY)

 

Internationellt masterprogram i psykologi

Studenter på terassen, Albano. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Internationellt masterprogram i psykologi startade för första gången HT 2020. Programmet ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom olika delar av psykologin. Du har stora möjligheter att skräddarsy utbildningen efter dina behov.

OBS! Undervisningsspråk är engelska.

Läs mer om Internationellt masterprogram i psykologi

 

 

Fristående kurser på avancerad nivå

När du har en kandidatexamen i psykologi kan du läsa vidare på avancerad nivå i två år på helfart. Med en masterexamen är du behörig att söka forskarutbildningen. Jämför även med våra masterprogram. Varje termin ges ett antal kurser som dels kan läsas inom något masterprogram men också som fristående kurs.

Hitta aktuella kurser under rubriken "Sök bland våra utbildningar" längre ner på sidan. Avgränsa till Avancerad nivå och Kurs.

På distans

Hösten 2021 gav vi för första gången en kurs helt på distans på avancerad nivå! Kursen heter Stress och sömn: från provrör till praktik, 7,5 hp, och ges på helfart i period 2, terminsdel C, i samarbete med Stressforskningsinstitutet. Undervisningsspråk är engelska.

 

Våra utbildningsprogram inom området personal, arbete och organisation, till vardags PAO, är ett samarbete mellan flera olika institutioner, med Institutionen för pedagogik och didaktik som värdinstitution.


Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation

Kandidatprogrammet PAO leder fram till en fil.kand.-examen i valt huvudämne med inriktning mot personal, arbete och organisation. Huvudämne kan vara antingen pedagogik, psykologi eller sociologi.

Läs mer om Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp (SPERK)


Masterprogram i personal, arbete och organisation

Masterprogram i personal, arbete och organisation är ett samarbete mellan flera institutioner. Det första året är gemensamt för alla studerande och det andra innehåller fördjupande ämnesstudier inom ditt huvudområde, psykologi. Programmet avslutas med ett större självständigt arbete (examensuppsats). En ny kursomgång startar varje hösttermin.

Läs mer om Masterprogram i personal, arbete och organisation, 120 hp (SPERO)

 

Forskarutbildningen

VR-rummet i luktlabbet. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Forskarutbildningen omfattar fyra års studier på heltid (240 högskolepoäng) och leder till doktorsexamen. Utbildningen består av en kursdel (75 hp) och en avhandlingsdel (165 hp).

Här hittar du information om allt från ansökan till disputation!

Forskarutbildningen i psykologi

 

 

 

Sveriges Psykologförbund driver sedan 1992 en reglerad femårig specialistutbildning för legitimerade psykologer. Våra specialistkurser är godkända (ackrediterade) av Psykologförbundet att kunna tillgodoräknas i denna utbildning.

Psykologiska institutionen ger ett antal sådana specialistkurser, en del även som uppdragsutbildning (se nedan).

Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) för psykologer

Emotional Awareness and Expression Therapy för kroniskt kroppsliga symtom

Forskningsmetodik för kliniska psykologer

Klinisk neuropsykologi, 15 hp

Personalhandledning och konsultationsmetodik

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0–5 år

Specialistutbildning i klinisk psykologi, 90 hp - se specialistinriktningarna för Psykoterapeutprogrammet här ovan.

 

Läs mer om Specialistutbildningen hos Psykologförbundet

 

Uppdragsutbildning

Fem personer runt ett arbetsbord. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Syftet med uppdragsutbildning är att företag och organisationer kan köpa skräddarsydda kurser till sin personal i kompetenshöjande syfte. Psykologiska institutionen erbjuder ett antal specialistkurser som uppdragsutbildning. Vi kan även erbjuda skräddarsydda kurser inom många tillämpningar av psykologiämnet och på olika nivåer.

Läs mer om vår uppdragsutbildning

Sök bland våra utbildningar