Våra utbildningar

Psykologisk kunskap är värdefull såväl i arbetslivet som i det privata. Du kan läsa ämnet som en sammanhållen yrkesutbildning, som generella ämnesstudier eller som en del i en utbildning med annan inriktning.

Sök bland våra utbildningar

På Psykologiska institutionen hittar du såväl kurser som program på grund-, avancerad och forskarnivå. Vi erbjuder även specialistkurser för legitimerade psykologer samt uppdragsutbildning inom många delar av psykologin.

På kurssidorna i Utbildningskatalogen hittar du kursplaner, kursanvisningar, scheman, kurslitteraturlistor, kontaktinformation med mera.

Du som är registrerad student på en kurs hittar kursinformation och -kommunikation i lärplattformen Athena.

 

Fristående kurser på grundnivå

Studenter i Albano. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Studier på grundnivå motsvarar de tre första årens universitetsstudier, dvs upp till en kandidatexamen (180 hp). Du kompletterar t ex följande kurser i psykologi med 90 hp i andra ämnen.

Psykologi I – kurspaket, 30 hp
Psykologi II – kurspaket, 30 hp
Psykologi III – kurspaket, 30 hp

Läs mer om att bygga en kandidatexamen i psykologi

På distans

Genuspsykologi, 7,5 hp Ny kurs VT 2024, ges på engelska.

Grupprocesser och relationer mellan grupper, 7,5 hp Ny kurs HT 2024, ges på engelska.

Maskinpsykologi, 7,5 hp Ny kurs HT 2024, ges på engelska.

Rättspsykologi, 7,5 hp Ges VT 2024 både online på engelska och som campuskurs på svenska.

Stress och hälsa i arbetslivet, 7,5 hp Ges HT 2024 på svenska.

 

Psykologprogrammet, 300 hp

Studenter i Albano. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Psykologprogrammet är ett femårigt program för dig som vill bli yrkesverksam psykolog. Det är ett sammanhållet utbildningsprogram som leder fram till psykologexamen.

Psykologexamen samt ett års praktisk psykologtjänstgöring (PTP) ger behörighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Psykologprogrammet

 

 

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Pausfika. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Utbildningen är ett yrkesprogram som leder fram till psykoterapeutexamen, som berättigar till psykoterapeutlegitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen.

För Specialistinriktning för psykologer är den även specialistgrundande i klinisk psykologi (psykologisk behandling/psykoterapi). Specialistinriktningarna vänder sig till dig som är legitimerad psykolog.

Läs mer om den inriktning du är intresserad av:

Psykoterapeutprogrammet, inriktning PDT

Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT

Psykoterapeutprogrammet, inriktning KBT

Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod KBT

 

Internationellt masterprogram i psykologi

Studenter på terassen, Albano. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Internationellt masterprogram i psykologi ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom olika delar av psykologin. Du har stora möjligheter att skräddarsy utbildningen efter dina behov.

OBS! Undervisningsspråk är engelska.

Läs mer om Internationellt masterprogram i psykologi

Läs mer om Erik, student på programmet

 

Fristående kurser på avancerad nivå

När du har en kandidatexamen i psykologi kan du läsa vidare på avancerad nivå i två år på helfart. Med en masterexamen är du behörig att söka forskarutbildningen. Jämför även med våra masterprogram. Varje termin ges ett antal kurser som dels kan läsas inom något masterprogram men också som fristående kurs.

Hitta aktuella kurser under rubriken "Sök bland våra utbildningar" längre ner på sidan. Avgränsa till Avancerad nivå och Kurs.

På distans

Kursen Stress och sömn: från provrör till praktik, 7,5 hp på avancerad nivå kan du läsa helt på distans. Den ges på helfart i period 2, terminsdel C, i samarbete med Stressforskningsinstitutet. Undervisningsspråk är engelska.

 

Personal, arbete och organisation

Våra utbildningsprogram inom området personal, arbete och organisation, till vardags PAO, är ett samarbete mellan flera olika institutioner, med möjlighet att välja psykologi som fördjupningsämne inför termin 5 och 6. Efter det kan du fortsätta på masterprogrammet i PAO med inriktning psykologi.

Kandidatprogrammet PAO leder fram till en fil.kand.-examen i valt huvudämne med inriktning mot personal, arbete och organisation. Psykologiska institutionen ansvarar för större delen av termin 1 och för kortare avsnitt på termin 4. Inför termin 5 och 6 väljer du ditt huvudämne, som kan vara antingen pedagogik, psykologi eller sociologi.

Om du väljer psykologi så läser du följande kurser på termin 5: Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp, Arbetspsykologi, 7,5 hp, Organisationspsykologi, 7,5 hp, och en valbar kurs, till exempel Kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp. Termin 6 är en uppsatstermin, där du läser mer metod och statistik samt skriver din kandidatuppsats inom området.

Läs mer om Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp (SPERK)

Masterprogram i personal, arbete och organisation är ett samarbete mellan flera institutioner. Det första året är gemensamt för alla studerande och det andra innehåller fördjupande ämnesstudier inom ditt huvudområde, psykologi. Programmet avslutas med ett större självständigt arbete (examensuppsats). En ny kursomgång startar varje hösttermin.

Läs mer om Masterprogram i personal, arbete och organisation, 120 hp (SPERO)

 

Forskarutbildningen

VR-rummet i luktlabbet. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Forskarutbildningen omfattar fyra års studier på heltid (240 högskolepoäng) och leder till doktorsexamen. Utbildningen består av en kursdel (75 hp) och en avhandlingsdel (165 hp).

Här hittar du information om allt från ansökan till disputation!

Forskarutbildningen i psykologi

 

 

Sveriges Psykologförbund driver sedan 1992 en reglerad femårig specialistutbildning för legitimerade psykologer. Våra specialistkurser är godkända (ackrediterade) av Psykologförbundet för att kunna tillgodoräknas i denna utbildning.

Psykologiska institutionen ger regelbundet specialistkurser som uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning
 

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp, med specialistinriktning för psykologer är även specialistgrundande i klinisk psykologi (psykologisk behandling/psykoterapi).

Läs mer om den inriktning du är intresserad av:

Psykoterapeutprogrammet, inriktning PDT

Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT

Psykoterapeutprogrammet, inriktning KBT

Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod KBT

 

Läs mer om Specialistutbildningen hos Psykologförbundet

 

Uppdragsutbildning

Fem personer runt ett arbetsbord. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Syftet med uppdragsutbildning är att företag och organisationer kan köpa skräddarsydda kurser till sin personal i kompetenshöjande syfte. Psykologiska institutionen erbjuder ett antal specialistkurser som uppdragsutbildning. Vi kan även erbjuda skräddarsydda kurser inom många tillämpningar av psykologiämnet och på olika nivåer.

Läs mer om vår uppdragsutbildning

Sök bland våra utbildningar