Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturell evolution: projekt

Den här kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig i någon av de aspekter av kulturell evolution som behandlas i den föregående kursen Kulturell evolution: teorier och observationer. Vi välkomnar studenter från humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.

Efter att ha gått den första kursen "Kulturell evolution: teorier och observationer" fortsätter du här med att undersöka ett definierat område mer utförligt. Du kommer att genomföra ett tvärvetenskapligt projektarbete om ett ämne som du väljer själv och som knyter an till uppkomst, spridning eller förändring av kultur. Ämnet kommer att fastställas i samråd med en lärare som har specialistkunskaper inom ditt intresseområde och bör vara teoretiskt förankrat i ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt forskningsfält. Du kommer att ha en eller två handledare från lärarkollegiet som täcker ett brett spektrum av ämnen inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap och inkluderar kulturell evolution, sociologi, lingvistik, psykologi, idéhistoria, arkeologi, matematik och biologi. Du kommer också att få läsa och diskutera dina medstudenters projekt som behandlar ämnen från vitt skilda områden och på så sätt ytterligare bygga upp din tvärvetenskapliga kompetens.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.