Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturell evolution: projekt

Den här kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig i någon av de aspekter av kulturell evolution som behandlas i den föregående kursen Kulturell evolution: teorier och observationer. Vi välkomnar studenter från humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Efter att ha gått den första kursen "Kulturell evolution: teorier och observationer" fortsätter du här med att undersöka ett definierat område mer utförligt. Du kommer att genomföra ett tvärvetenskapligt projektarbete om ett ämne som du väljer själv och som knyter an till uppkomst, spridning eller förändring av kultur. Ämnet kommer att fastställas i samråd med en lärare som har specialistkunskaper inom ditt intresseområde och bör vara teoretiskt förankrat i ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt forskningsfält. Du kommer att ha en eller två handledare från lärarkollegiet som täcker ett brett spektrum av ämnen inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap och inkluderar kulturell evolution, sociologi, lingvistik, psykologi, idéhistoria, arkeologi, matematik och biologi. Du kommer också att få läsa och diskutera dina medstudenters projekt som behandlar ämnen från vitt skilda områden och på så sätt ytterligare bygga upp din tvärvetenskapliga kompetens.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.