Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad socialpsykologi

Kursen syftar till att ge en fördjupning inom det socialpsykologiska område som rör tillämpad socialpsykologi. Vi fokuserar på att förstå sociala problem samt att utveckla interventioner för att förbättra villkoren för individer och olika grupper av individer.

Kursen tar upp tillämpade socialpsykologiska teorier, metoder och empiri, men även teorier från det bredare socialpsykologiska området som används för specifika tillämpade syften.

Inom ramen för kursen ges möjlighet till fördjupning i olika delområden.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges HT 2021 i terminsdel A+B på halvfart.

  Kursanvisningar:  Tillämpad socialpsykologi, 7,5 hp, HT 2021 (142 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kurskrav/obligatoriska delar:

  (a) Skriftliga svar på seminariefrågor inför seminarierna.

  (b) Deltagande vid muntlig gruppdiskussion och –presentation av seminariefrågor vid seminarierna.

  (c) Skriftlig fördjupningsuppgift med tillhörande skriftlig granskning av andra studenters fördjupningsuppgifter.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • förstå och redogöra för och applicera tillämpade socialpsykologiska teorier, modeller och empiri på frågeställningar som är relevanta för ämnet.
  • värdera och diskutera styrkor och svagheter hos olika tillämpade socialpsykologiska teorier, modeller och empiri.
  • tillgodogöra sig avancerad litteratur i form av vetenskapliga artiklar och visa fördjupad förståelse för tillämpade teoretiska och metodologiska frågeställningar.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga seminariefrågor, muntliga seminariepresentationer, skriftlig fördjupningsuppgift, samt skriftlig granskning av andra studenters fördjupningsuppgifter.

  Se kursanvisningarna för detaljer.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Marie Gustafsson Sendén, mgu@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Kursen är valbar inom Internationellt masterprogram i psykologi, 120 hp.

  Kursrapporter

  För kursrapporter på denna kurs, se den engelska sidan (klicka på jordgloben till höger om kursnamnet i rubriken).

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning