Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationellt masterprogram i psykologi

Programmet är mångsidigt och ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom olika delar av psykologin. Du har stora möjligheter att skräddarsy utbildningen efter dina behov.

Tre studenter på Djurgårdsfärja

Utbildningen ges med engelska som huvudsakligt undervisningsspråk.

Psykologiska institutionen erbjuder kurser så att du kan läsa hela utbildningen hos oss, men det finns också möjlighet att läsa andra kurser på Stockholms universitet eller på andra universitet i Sverige eller utomlands, t ex genom ett studentutbyte. Alla kurser behöver inte ens vara i psykologi.

Vi erbjuder till exempel kurser i socialpsykologi, evolutionär psykologi, kognition, biologisk psykologi, stress och sömn, utvecklingspsykologi samt arbets- och organisationspsykologi.

I programmet ingår också forskningsmetodik som är användbar i arbetslivet i allmänhet men också är en god förberedelse för vidare studier på forskarnivå i psykologi.

 • Programöversikt

  Programmet är en sammanhållen masterutbildning som omfattar 120 hp, det vill säga fyra terminers heltidsstudier. Det består av fyra block:

  Block A: 30 hp obligatoriska kurser
  Block B: 30 hp valbara kurser i psykologi
  Block C: 30 hp helt valfria kurser
  Block D: 30 hp examensuppsats

  År 1

  Du som är registrerad på utbildningens kurser hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Termin 1

  Psykologins historia och vetenskapsteori, 7,5 hp (kurskod PSMT50, obligatorisk)

  Tillämpad socialpsykologi, 7,5 hp (PSMT57, valbar)

  Forskningsmetodik I, 7,5 hp (PSMT58, obligatorisk)

  Statistik I, 7,5 hp (PSMT59, obligatorisk)

  Termin 2

  Trender i kognition, 7,5 hp (PSMT61, valbar)

  Människans utveckling – Positiv psykologisk funktion och anpassningar hos ungdomar, 7,5 hp (PSMT60, valbar)

  Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp (PSMT32, valbar men erbjuds endast i mån av plats)

  Tillämpad kvalitativ intervjumetodik – datainsamling och analys, 7,5 hp (PSMT62, semiobligatorisk*)

  Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling, 7,5 hp (PSMT63, valbar)

  Ledarskapets psykologi, 7,5 hp (PSMT46, valbar men erbjuds endast i mån av plats)

  * Notera att den här kursen bara ges på svenska för närvarande. Du kan välja att läsa den här kursen ELLER Tillämpad enkätmetodik, 7,5 hp (PSMT49), se termin 3.

  År 2

  Du som är registrerad på utbildningens kurser hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Termin 3

  Tillämpad enkätmetodik, 7,5 hp (PSMT49, semiobligatorisk*)

  Psykofysiologi: samband mellan psykologiska och fysiologiska processer, 7,5 hp (PSMT54, valbar)

  Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp (PSMT52, valbar men erbjuds endast i mån av plats)

  Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp (PSMT55, valbar)

  Stress och sömn: från provrör till praktik, 7,5 hp (PSMT64, valbar. Ny kurs HT 2021)

  Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap, 7,5 hp (PSMT56, valbar)

  Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi, 7,5 hp (PSMT53, valbar)

  * Du kan välja att läsa den här kursen ELLER Tillämpad kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp (PSMT62), se termin 2.

  Termin 4

  Självständigt arbete i psykologi för masterexamen, 30 hp (PSMT42, obligatorisk)

 • Så ansöker du

  Antagning till programmet sker endast till höstterminen. Sista ansökningsdag för den internationella antagningen är den 17 januari. Sista ansökningsdag för den nationella antagningen är 19 april.

  Du söker utbildningen på antagning.se, enklast genom att klicka på knappen "Anmäl dig" på denna sida.

  Var uppmärksam på behörighetskrav och urvalskriterier så att du bifogar de dokument som maximerar dina chanser att komma in på utbildningen.

  Obligatoriskt följebrev/motivationsbrev

  Nedanstående följebrev/motivationsbrevsformulär ska bifogas och laddas upp tillsammans med din ansökan. Syftet med detta motivationsbrev/följebrev är att hjälpa till att fastställa den sökandes meritrankning. Mer information finns i dokumentet. Motivationsbrevet/följebrevsformuläret är obligatoriskt för att din ansökan ska vara komplett. Observera att följebrevet/motivationsbrevet är samma formulär och endast fylls i en gång.

  Följebrev/motivationsbrev, Internationellt masterprogram i psykologi, SU (på engelska) (68 Kb)  (Word)

 • Mer information

  Ladda gärna ner och läs vår broschyr om programmet, bland annat med en grafisk översikt över programmets upplägg.

  International Master's Program in Psychology (1009 Kb)

  Här hittar du svar på vanliga frågor kring utbildningen (FAQ)

  Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring behörighetskrav, antagning och annat som rör Internationella masterprogrammet i psykologi, 120 hp.

  Jag vill söka till det Internationella masterprogrammet i psykologi, är jag behörig?

  Du kan se kraven för programmet här på programsidan. Observera att vi inte ger några besked om behörighet i förväg, alla sökande måste gå igenom rätt ansökningsprocess via www.antagning.se. Där kan du även hitta information om hur och när du ska ansöka.

  Kan jag bli legitimerad psykolog efter att ha avslutat Internationella masterprogrammet i psykologi? Är det ett kliniskt program?

  Nej, vi erbjuder inte en master eller några fristående kurser/moduler i klinisk psykologi. Det enda sättet att studera till legitimerad klinisk psykolog i Sverige är genom Psykologprogrammet.

  Psykologprogrammet är ett femårigt heltidsprogram (300 hp). Efter genomgånget program får du ett psykologdiplom som är ett krav för att ansöka om legitimation från Socialstyrelsen.

  Alla antagningar till programmet baseras enbart på gymnasiebetyg och resultat från Högskoleprovet. Du kan inte bli antagen på grund av akademiska meriter. Observera att programmet endast erbjuds på svenska.

  Mer information om antagning till masternivå, bland annat om språkkrav

  Jag är svensktalande, kan jag läsa det Internationella masterprogrammet i psykologi på svenska?

  Nej. Det Internationella masterprogrammet i psykologi är ett tvåårigt program som undervisas helt på engelska, vilket inkluderar kurslitteratur, tentamen och seminarier etc. Alla förväntas genomföra sina studier helt på engelska, inklusive svensktalande studenter.

  Jag är villkorligt antagen till det Internationella masterprogrammet i psykologi. Vad behöver jag göra nu?

  Om du blir villkorligt antagen måste du bevisa att du har den särskilda behörigheten för programmet innan vi kan registrera dig. (Du kommer inte att kunna registrera dig online). Du måste göra detta före den 19/8 2022.

  Skicka ett mejl till expeditionen@psychology.su.se med verifiering av att du uppfyller kraven (exempelvis en kopia av ditt slutbetyg och examensbevis). Observera att det inte räcker med att du har motsvarande 180 hp. Du ska ha ett examensbevis eller ett intyg som visar att du har ansökt om examensbevis för att kunna registrera dig på programmet.

  Jag vill veta mer om behörighetsbedömningen för programmet

  Vi på Psykologiska institutionen bedömer endast den särskilda behörigheten, den centrala antagningen bedömer den grundläggande behörigheten.

  Vi har två antagningsomgångar, en internationell och en nationell, och vi bedömer ansökningarna på samma sätt. Vi på institutionen bedömer endast om den sökande har 90 hp i psykologi (särskild behörighet), inget annat.

  Uppsats är inget krav för behörighet till programmet, men kan ge poäng i bedömningsunderlaget. Examenskravet är inte begränsat till psykologi, du kan därför bli behörig om du till exempel har en kandidatexamen i teater men studerat 90 hp i psykologi vid sidan av.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator för respektive kurs. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning
  Studierektor - Grund- och avancerad nivå, inkl PAO