Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistik I

Kursen Statistik I på avancerad nivå ska ge ökad förståelse och träna deltagarnas färdigheter i olika statistiska analyser.

Kursen syftar till (a) att öka deltagarnas förståelse av grundläggande statistiska begrepp, inklusive sannolikhet, samplingsdistributioner, resampling-procedurer, och intervallestimering; (b) att ge de färdigheter som behövs för tillämpad dataanalys, inklusive hantering och kvalitetssäkring av data, datavisualisering, val av lämplig analysstrategi och genomförande av analyser med statistisk programvara; och (c) att ge träning i att kommunicera resultat från statistiska analyser skriftligen och muntligen med hjälp av bildspelsprogram.

Kursen täcker följande ämnen:

 • Datahantering, datascreening, visualisering av data
 • Sannolikhet, återsamplingstekniker
 • Effektstorlek och intervallestimering
 • Korrelation och linjär regression
 • Variansanalys
 • Tillämpad dataanalys med hjälp av statistisk mjukvara.
 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges HT 2022 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Statistik I, 7,5 hp, HT 2022 (102 Kb)  (På engelska)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar i användandet av statistisk mjukvara.

  Kurskrav/Obligatoriska delar: Muntlig presentation av den skriftliga rapporten vid ett seminarium enligt examinators anvisningar.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  1. förstå och redogöra för grundläggande statistiska begrepp (sannolikhet, samplingsdistribution, återsampling, effektstorlekar, intervallestimering etc.) och hur de är relaterade till vanliga statistiska metoder, som exempelvis parametriska och icke-parametriska test av gruppskillnader, variansanalys och multipel linjär regression.
  2. planera och genomföra statistiska analyser av data, inklusive datascreening, deskriptiv analys, visualisering av data och effektstorleksestimering.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen samt skriftlig inlämningsuppgift i form av PM.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Professor Mats Nilsson, mnn@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning