Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Högre kognitiva funktioner

 • 7,5 hp

Kursen behandlar aktuell teori och empiri rörande högre kognitiva funktioner med fokus på kognitiva kontrollfunktioner och deras neurala mekanismer.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ger fördjupade kunskaper om relationen mellan olika typer av högre kognitiva funktioner med fokus på exekutiva funktioner, beslutsfattande och metakognition. Kursen syftar också till att ge kunskap om individuella och åldersrelaterade skillnader i högre kognitiva funktioner.

 • Kursupplägg

  Ur kursplanen: Dessa [kognitiva] kontrollprocesser, som ibland kallas exekutiva funktioner, antas utgöra basen för målinriktat beteende och förutsätta planering och samordning av komplexa intentioner. Denna typ av kognitiv kontroll är också ett centralt inslag i högre mentala aktiviteter, inklusive abstrakt tänkande och problemlösning, arbetsminne, autobiografiskt minne, självbild och socialt samspel. Många neuropsykiatriska symptom antas vara relaterade till brister i exekutiv kontroll.

  Kursen ges HT 2020 i terminsdel C.

  Kursanvisningar: Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  För detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna

  • redogöra för och tillämpa de teorier som gås igenom under kursen.
  • muntligen diskutera och problematisera teorier kring högre kognitiva funktioner och visa fördjupad förståelse av ämnesområdets metodologiska utmaningar.
  • relatera olika typer av högre kognitiva funktioner och tillämpa dessa på verkliga exempel.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

  För detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Professor Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas då (under Kursupplägg ovan), så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator.

  Studentexpedition
  expeditionen@psychology.su.se

  Besökstider och fler kontaktuppgifter

  Studievägledning
  study-master@psychology.su.se

  Besökstider och fler kontaktuppgifter