Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Högre kognitiva funktioner

Kursen behandlar aktuell teori och empiri rörande högre kognitiva funktioner med fokus på kognitiva kontrollfunktioner och deras neurala mekanismer.

Kursen ger fördjupade kunskaper om relationen mellan olika typer av högre kognitiva funktioner med fokus på exekutiva funktioner, beslutsfattande och metakognition. Kursen syftar också till att ge kunskap om individuella och åldersrelaterade skillnader i högre kognitiva funktioner.

 • Kursupplägg

  Ur kursplanen: Dessa [kognitiva] kontrollprocesser, som ibland kallas exekutiva funktioner, antas utgöra basen för målinriktat beteende och förutsätta planering och samordning av komplexa intentioner. Denna typ av kognitiv kontroll är också ett centralt inslag i högre mentala aktiviteter, inklusive abstrakt tänkande och problemlösning, arbetsminne, autobiografiskt minne, självbild och socialt samspel. Många neuropsykiatriska symptom antas vara relaterade till brister i exekutiv kontroll.

  Kursen ges HT 2021 i terminsdel C.

  Kursanvisningar
  Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp, HT 2020.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  För detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna

  • redogöra för och tillämpa de teorier som gås igenom under kursen.
  • muntligen diskutera och problematisera teorier kring högre kognitiva funktioner och visa fördjupad förståelse av ämnesområdets metodologiska utmaningar.
  • relatera olika typer av högre kognitiva funktioner och tillämpa dessa på verkliga exempel.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

  För detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Professor Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning