Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i psykologi för masterexamen

Kursen består av ett självständigt utformande och genomförande av ett vetenskapligt arbete som skall vara empiriskt förankrat.

Frågeställningen ska formuleras i samråd med studentens handledare. Frågeställningen ska både ha tydlig relevans för och vara väl förankrad i psykologiämnet. Resultatet av undersökningen skall presenteras i form av en vetenskaplig rapport som är utformad i enlighet med de riktlinjer som gäller för empiriska forskningsrapporter inom psykologiämnet vid internationell publicering.

För uppsatser som examineras inom ramen för inriktningen Personal, Arbete och Organisation skall uppsatsen också ha en tydlig relevans för denna inriktning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges VT 2023 på helfart.

  Kursanvisningar
  Självständigt arbete i psykologi för masterexamen, 30 hp, VT 2024 (193 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och individuell handledning. Handledning kan också ske i grupp.

  Obligatoriska delar:

  • Ventilering av eget självständigt arbete
  • Opposition på annan students självständiga arbete

  Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • på basis av teori och tidigare forskning identifiera vetenskapliga problem, välja forskningsdesign, bearbeta, analysera och tolka insamlade data.
  • presentera egna resultat muntligt och i skrift och värdera resultatens vetenskapliga värde.
  • presentera, analysera och värdera andras vetenskapliga resultat, samt ge konstruktiv kritik.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • skriftlig inlämning av självständigt arbete,
  • ventilering av det skriftliga självständiga arbetet,
  • opposition på annan students självständiga arbete.

  Examinationen sker på engelska och/eller svenska enligt kursledares anvisningar.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Marie Gustafsson Sendén, mgu@psychology.su.se, och Claudia Bernhard-Oettel, claudia.bernhard.oettel@su.se.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning