Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologprogrammet

  • 300 hp

Psykologprogrammet är ett femårigt program för dig som vill bli yrkesverksam psykolog.

Kvinna och man vid Skeppsholmen i Stockholm. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Psykologprogrammet ger dig den nödvändiga teoretiska och praktiska grunden alla yrkesverksamma psykologer behöver. Teoretisk kunskapsinhämtning och praktisk färdighetsträning varvas genom hela utbildningstiden.

Vi erbjuder såväl KBT- som PDT-inriktning och fördjupningen i din valda inriktning ger dig en grundläggande psykoterapikompetens.

Utbildningen leder till en psykologexamen vilket i sin tur är ett krav för praktisk psykologtjänstgöring (PTP) och senare psykologlegitimation från Socialstyrelsen.

Utbildningen ger även behörighet att söka forskarutbildning i psykologi.