Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Grupp, organisation och samhälle, 1: Gruppsykologi

Kursen behandlar gruppsykologi, det vill säga den delen av psykologin som beskriver de strukturer och processer som styr samspelet mellan människor i små och stora grupper, samt gruppers utveckling.

Särskild tonvikt läggs vid avsnitt som behandlar grupputveckling, normer, roller och konflikter inom och mellan grupper. I olika tillämpningsinslag ges de studerande tillfälle att utveckla kännedom om den egna rollen och sig själva som medlemmar i en grupp, samt att utifrån olika centrala teoretiska grupperspektiv analysera hur roller utvecklas i grupper.

Kursen syftar till att studenterna skall lära sig beskriva och förstå betydelsen av dessa processer för individers beteenden.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 4 i terminsdel A.

  Kursanvisningar
  Grupp, organisation och samhälle, 1: Gruppsykologi, 7,5 hp, HT 2024 (164 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Delar av undervisningen är obligatorisk, vilket specificeras i kursbeskrivningen. Kurskrav är aktivt deltagande vid seminarium och gruppövningar.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för centrala teorier och modeller för små och stora gruppers struktur, dynamik, process och utveckling samt kritiskt kunna jämföra och granska dessa.
  • tillämpa relevant metodik för att studera och analysera olika aspekter av mänskligt samspel, grupprocesser och beteenden i grupper.
  • göra en fördjupad redogörelse för hur roller, ledarskap och konflikter utvecklas i grupper och betydelsen av dessa på grupprocesser och individers beteenden utifrån olika teoretiska perspektiv samt ur ett genusperspektiv.
  • reflektera över och redogöra för den egna rollen i och påverkan på grupprocesser samt gruppers utveckling.

  Examination

  Examinationen består av individuella skriftliga och muntliga prov, samt redovisningar i grupp.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Christin Bergljottsdotter, cmr@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet