Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Neurovetenskap, kognition och lärande, 4: Inlärningspsykologi

Kursen fokuserar på teorier, grundläggande begrepp och forskning inom området principer för inlärning.

Grunderna kring respondent och operant betingning gås igenom, samt valda teorier vilka särskilt fokuserar på sambanden mellan inlärning, minne, motivation och språkinlärning. Grundläggande neuroanatomiska och neurokemiska processer relateras till principer för inlärning.

Delkursen innehåller även genomgång av principer för, användning av och tolkning av experimentell single case design.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 3 i terminsdel C.

  Kursanvisningar
  Neurovetenskap, kognition och lärande, 4: Inlärningspsykologi, 7,5 hp, VT 2023 (196 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt övningar (individuellt och i grupp). Seminarier och laborationer samt vissa föreläsningar är obligatoriska.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna

  • redogöra för och analysera teorier och begrepp inom området inlärning - redogöra för och analysera sambanden mellan lärande, minne, motivation och språkinlärning.
  • redogöra för och analysera sambanden mellan grundläggande neurologiska processer och inlärning - tillämpa principer för inlärning i vardagliga kontexter.
  • tillämpa och tolka experimentella single case designer.

  Examination

  Examination sker i form av individuella skriftliga och muntliga prov samt deltagande i laborationer.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Armita Golkar, armita.golkar@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet