Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utvecklingspsykologi, 4: Barns hälsa och livsvillkor

Kursen ger grundläggande kunskaper om barns skiftande hälsa och livsvillkor där hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart som frånvaro av sjukdom eller svaghet.

Begreppet hälsa innefattar också kulturella och etiska aspekter där barn ges möjlighet att känna mening med livet. Betydelsen av bestämningsfaktorer för hälsa på olika nivåer uppmärksammas såsom livsvillkor, levnadsvanor, strukturella faktorer och samhällets organisation. Skolan med dess utjämnande samhällsuppdrag och familjen blir därmed viktiga inslag i kursen där skolpsykologens arbete spelar en central roll.

Under kursen behandlas preventiva insatser som ges på olika nivåer för barns hälsa inom skolor och familj.

Studenter ges möjlighet att utveckla och göra observation i skolmiljö vilket utgör en progression från småbarnsobservationerna tidigare i utvecklingspsykologin.

Kursen ger även kunskap om barn som lever med våld. Det ges möjlighet att träna på och få kunskap om hur man samtalar med barn som varit med om svåra händelser samt utforma anmälan till Socialtjänsten.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 2 i terminsdel C.

  Kursanvisningar
  Utvecklingspsykologi, 4: Barns hälsa och livsvillkor, 7,5 hp, VT 2024 (180 Kb)  Ny version 20/2.

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar och seminarier.

  Delar av undervisningen är obligatorisk, då den innehåller inslag av prövande karaktär.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna

  1. identifiera och beskriva bestämningsfaktorer såsom livsvillkor, levnadsvanor, strukturella faktorer och samhällets organisation, som inbegriper mänskliga rättigheterna för hälsa hos barn,

  2. analysera och kritiskt granska bestämningsfaktorer för hälsa hos barn utifrån psykologiska teorier som belyser såväl individ-, grupp- som samhällsperspektiv,

  3. utforma, utföra och utvärdera en observation av barn i skolmiljö och presentera och diskutera analys samt resultat i grupp,

  4. redogöra för och kritisk granska preventiva insatser som ges, på olika nivåer, för ökad hälsa inom skolor och familj samt det vetenskapliga stödet dessa har,

  5. förklara och tillämpa grundläggande samtalsfärdigheter och hur man kan tala med barn om svåra händelser i syfte att få en hälsofrämjande utveckling,

  6. utforma en anmälan till Socialtjänsten,

  7. redogöra för och tillämpa kunskap om barn som lever med våld.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  1. Muntlig redovisning och en individuell skriftlig rapport av en skolobservation (G/U).
  2. En individuell hemtentamen baserad på en litteraturstudie med muntlig redovisning och skriftlig rapport (A-F).

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Johan Lundin Kleberg, johan.lundin.kleberg@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet