Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Grupp, organisation och samhälle, 2: Arbets- och organisationspsykologi

Kursen berör psykologiska aspekter av samspelet mellan organisation och individ, organisationsteori och hur organisatoriska strukturer och processer kan beskrivas.

Särskild betoning läggs vid hur arbetets och organisationens utformning påverkar såväl individens hälsa och välbefinnande samt organisationens måluppfyllelse. Kursen syftar också till att presentera viktiga arbetsområden för praktiskt verksamma arbets- och organisationspsykologer.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 4 i terminsdel B.

  Kursanvisningar
  Grupp, organisation och samhälle, 2: Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp, HT 2024 (183 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och arbete med fall. Delar av undervisningen är obligatorisk (vilket specificeras i kursbeskrivningen). Kurskrav är aktivt deltagande vid seminarium där arbete med fallet redovisas.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:

  • redogöra för och tillämpa centrala psykologiska teorier för att förklara hur strukturer och processer i en organisation påverkar individens motivation, arbetsrelaterade attityder, hälsa och välbefinnande samt organisationens måluppfyllelse.
  • redogöra för arbets- och organisationspsykologins huvudsakliga tillämpningsområden i relation till offentliga och privata organisationer och i relation till det kringliggande samhället.
  • redogöra för och tillämpa grundläggande metodologiska kunskaper relevanta för arbets- och organisationspsykologin.
  • applicera organisationspsykologiska teorier för att analysera ett problemfall (case).

  Examination

  Examinationen består dels av en individuell skriftlig tentamen baserad på den obligatoriska kurslitteraturen och innehåll i undervisningen, dels av skriftlig och muntlig redovisning i seminarier.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Christin Bergljottsdotter, cmr@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet