Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grupp, organisation och samhälle, 3: Samhälle och samhällsanalys

Kursen fokuserar på hur faktorer på samhällsnivå påverkar psykologiska förutsättningar/processer hos individer och grupper.

Studenterna kommer under kursen att komma i kontakt med såväl traditionella som samtida teorier för att förstå samhällets uppbyggnad och utveckling, samt perspektiv på samhällsstrukturer och hur närsamhälle och institutioner kan fungera.

Vidare berör kursen hur kunskap om samhällsfaktorer återspeglas i preventionsvetenskap, samhällspsykologi och samhällsbaserade interventionsprogram.

Kursen skall tjäna som en grund för att kunna anlägga ett brett perspektiv på hur samhällsfaktorer påverkar människors levnadsvillkor.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 4 i terminsdel C.

  Kursanvisningar
  Grupp, organisation och samhälle, 3: Samhälle och samhällsanalys, 7,5 hp, VT 2023 (211 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och lärandeaktiviteter, gruppdiskussioner av innehåll i undervisningen, seminarier och gruppövningar.

  Undervisningen kan ske på både engelska och svenska.

  Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  a) Genomförande av ”fråga-svarsuppgift” (QA) vid ett antal tillfällen (specificeras i kursanvisningar) samt närvaro vid seminarium för redovisning QA-uppgift.

  b) Genomförande av uppgift avseende intervju samt deltagande vid redovisningsseminarium kring intervjuuppgift.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för och kritiskt värdera centrala begrepp inom teoretiska modeller för samhällsutveckling och hur detta relaterar till individers olika förutsättningar
  • analysera hur olika sociala sammanhang som hemmiljöer, skolor, bostadsområden och samhällsskeenden påverkar levnadsvillkor för grupper och individer
  • redogöra för och reflektera över samhällsbaserade interventionsprogram och hur effekterna av dessa kan evalueras
  • redogöra för metoder vid utvärdering av samhällsbaserade interventionsprogram
  • applicera forskningslitteratur på konkreta situationer.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Christine Fawcett, christine.fawcett@psychology.su.se & Eric Pakulak, eric.pakulak@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet