Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grupp, organisation och samhälle, 3: Samhälle och samhällsanalys

Kursen fokuserar på hur faktorer på samhällsnivå påverkar psykologiska förutsättningar/processer hos individer och grupper.

Studenterna kommer under kursen att komma i kontakt med såväl traditionella som samtida teorier för att förstå samhällets uppbyggnad och utveckling, samt perspektiv på samhällsstrukturer och hur närsamhälle och institutioner kan fungera.

Vidare berör kursen hur kunskap om samhällsfaktorer återspeglas i preventionsvetenskap, samhällspsykologi och samhällsbaserade interventionsprogram.

Kursen skall tjäna som en grund för att kunna anlägga ett brett perspektiv på hur samhällsfaktorer påverkar människors levnadsvillkor.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 4 i terminsdel C.

  Kursanvisningar
  Grupp, organisation och samhälle, 3: Samhälle och samhällsanalys, 7,5 hp, VT 2021.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och lärandeaktiviteter, gruppdiskussioner av innehåll i undervisningen, genomförande av intervju samt bedömning av projekt och deltagande i seminarier och gruppövningar.

  Obligatoriska moment (genomförande av uppgifter, deltagande i seminarier, gruppövningar samt vissa föreläsningar) specificeras i terminens schema.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för och kritiskt värdera centrala begrepp inom teoretiska modeller för samhällsutveckling och hur detta relaterar till individers olika förutsättningar.
  • analysera hur olika sociala sammanhang som hemmiljöer, skolor, bostadsområden och samhällsskeenden påverkar levnadsvillkor för grupper och individer.
  • redogöra för och reflektera över samhällsbaserade interventionsprogram och hur effekterna av dessa kan evalueras.
  • redogöra för metoder vid utvärdering av samhällsbaserade interventionsprogram.
  • samarbeta i grupp för att applicera forskningslitteratur på konkreta situationer.

  Examination

  Examinationen består av ett individuellt skriftligt prov samt genomförandet av obligatoriska uppgifter under kursens gång.

  Den slutliga skriftliga uppgiften kommer att bedömas utifrån innehåll och hur väl den återspeglar de förväntade studieresultatens uppfyllande samt hur väl det demonstrerar studentens kritiska tänkande och förmåga till vetenskapligt skrivande.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Laura Ferrer-Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se, och Åsa Norman, asa.norman@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet